Wrocław
bez przemocy
Grupa wsparcia, trening asertywności, konsultacje psychologiczne
i pedagogiczne
Pora-Dnia dla Rodzin
Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne, poradnictwo dla par i rodzin
Warsztaty
Szkolenia oraz warsztaty psychologiczne wspierające rozwój osobisty
Możesz pomóc!
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego – możesz nas wspierać

STOWARZYSZENIE PSYCHOEDUKACJI I TERAPII „EVOLUTIO”
 Nr KRS: 0000083963
Numer konta:    BGŻ  64 2030 0045 1110 0000 0420 1090

Ze względu na sytuację pandemiczną, działalność stowarzyszenia prowadzona jest zdalnie, do odwołania.
Aktualnie realizujemy działania adresowane do mieszkańców Gminy Wrocław, w ramach  projektów dofinansowanych przez Gminę Wrocław:

PROJEKT: Pora-Dnia dla Rodzin

– Konsultacje psychologiczne

– Konsultacje pedagogiczne

– Konsultacje dla par

– Trening kompetencji wychowawczych

Trening budowania relacji

PROJEKT: Wrocław BEZ Przemocy

– Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy

– Konsultacje psychologiczne

– Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy

– Trening umiejętności wychowawczych

– Trening asertywności

– Trening  uczący zastępowania agresji
PROJEKT:  ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ pn.: „WROCŁAWSKA KAMPANIA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 2021”

– Zorganizowanie VII interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt.: „Więzi, które chronią. Prewencja i interwencja wobec przemocy domowej”

– Szkolenia dla funkcjonariuszy policji z zakresu interwencyjnego kontaktu z rodziną z problemem przemocy

– Szkolenia dla młodzieży – realizacja programów przeciwdziałających przemocy dla chłopców pt.: „SZTAMA”,  dla dziewcząt pt.: „WenDo”
Ze względu na sytuację epidemiczną, działalność stowarzyszenia prowadzona jest zdalnie, do odwołania.
Konieczna rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu: 731 450 926

Informacje o aktualnie prowadzonym naborze na zajęcia grupowe, zamieszczane są w zakładce „aktualności”.

Wszystkie oferowane działania są bezpłatne – dofinansowane przez Gminę Wrocław

www.wroclaw.pl

Pomieszczenia do realizacji działań nieodpłatnie udostępnia nam:

Dziękujemy!O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie powstało we wrześniu 2001 roku we Wrocławiu. „Evolutio” – łac. – rozwinąć skrzydła. Rozwijanie skrzydeł, to rozwijanie własnych możliwości i potencjału , które może być udziałem każdego człowieka.

Naszą misją jest wspieranie osób i rodzin poszukujących rozwiązania problemów, będących w trudnych sytuacjach życiowych, doświadczających kryzysu oraz osób szukających dróg rozwoju osobistego. Prowadzimy działania z zakresu psychoedukacji, poradnictwa i terapii oferując konsultacje, poradnictwo, grupy wsparcia, warsztaty, szkolenia, seminaria, konferencje, a także działalność badawczą i wydawniczą.

Program kierujemy m.in. do osób:

  • Doświadczających przemocy w rodzinie, współuzależnienia i psychomanipulacji
  • Doświadczających trudności w relacjach interpersonalnych
  • Doświadczających cierpienia w wyniku utraty partnera lub rozpadu związku
  • Znajdujących się w sytuacji kryzysu
  • Dążących do samorozwoju i samopoznania
  • Stosujących przemoc, aby wspierać osoby pokrzywdzone poprzez zmianę zachowania sprawców
 • Które uważają, że nasz program może być dla nich przydatny

W ramach całokształtu działalności Stowarzyszenia prowadzimy:

  • Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne
  • Konsultacje dla par i rodzin
  • Mediacje rodzinne
  • Grupy wsparcia i terapię dla osób doświadczających przemocy, współuzależnienia i sytuacji kryzysowych
  • Warsztaty rozwoju osobistego
  • Warsztaty kompetencji wychowawczych
  • Treningi asertywności i wzmacniania poczucia własnej 
  • Treningi uczące zastępowania agresji
  • Treningi budowania relacji
  • Programy korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc
  • Szkolenia i Warsztaty profilaktyczne i psychoedukacyjne
  • Wykłady, Seminaria i Konferencje
  • Działalność badawczą i wydawniczą
 • oraz wiele innych form pomocy


Kontakt:

Stowarzyszenie
Psychoedukacji i Terapii
"Evolutio"

Wrocław
evolutio.stow@gmail.com
tel: 731 450 926

Nr KRS: 0000083963
Numer konta: BGŻ
64 2030 0045 1110 0000 0420 1090
Kontakt:
Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio"
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
tel : 731 450 926
NIP 898-19-89-491
nr KRS 0000083963
STOWARZYSZENIE
PSYCHOEDUKACJI I TERAPII
"EVOLUTIO"

Organizacja NON PROFIT
© 2016 Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio" All Right Reserved