Wrocław
bez przemocy
Grupa wsparcia, trening asertywności, konsultacje psychologiczne
i pedagogiczne
Pora-Dnia dla Rodzin
Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne, poradnictwo dla par i rodzin
Warsztaty
Szkolenia oraz warsztaty psychologiczne wspierające rozwój osobisty
Możesz pomóc!
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego – możesz nas wspierać

STOWARZYSZENIE PSYCHOEDUKACJI I TERAPII „EVOLUTIO”
 Nr KRS: 0000083963
Numer konta:    BGŻ  64 2030 0045 1110 0000 0420 1090
 ul. Wagonowa 9/07 oraz ul. Strzegomska 55
(kompleks budynków Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu )

 tel.  731 450 926

evolutio.stow@gmail.com
Aktualna oferta na rok 2018

adresowana do mieszkańców Gminy Wrocław

W roku 2018 realizujemy bezpłatne działania, w ramach 3 realizowanych projektów dofinansowanych przez Gminę Wrocław:

 

PROJEKT: Pora-Dnia dla Rodzin

Adres: ul. Wagonowa 9 gab. 07 i 08:

– Konsultacje indywidualne psychologiczne i pedagogiczne

– Konsultacje dla par i rodzin

– Trening kompetencji wychowawczych

Trening budowania relacji

 

PROJEKT: Wrocław BEZ Przemocy

Adres: ul. Wagonowa 9 gab. 07 i 08:

– Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy

– Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy

– Trening umiejętności wychowawczych

– Trening asertywności

– Trening zastępowania agresji

 

Adres: ul. Strzegomska 55, gab. 203:

– Konsultacje indywidualne dla osób stosujących przemoc

– Grupa psychologiczno-terapeutyczna dla osób stosujących przemoc

 

PROJEKT: Kampania edukacyjno-informacyjna WIĘZI, KTÓRE CHRONIĄ – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, współfinansowany z Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej”

 

– Organizacja i przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla rodziców w ramach ”Treningu Umiejętności Wychowawczych”

– Organizacja dwudniowej konferencji dla specjalistów z obszaru przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom Więzi, które chronią. Bezpieczeństwo i zmiana”

– Organizacja debaty pt.: „Wyzwania i dylematy w zakresie przeciwdziałania przemocy”

– Organizacja i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży

Konieczna rejestracja telefoniczna!

Informacje o prowadzonym naborze do grup i na treningi, zamieszczane są w zakładce „aktualności” z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Wszystkie oferowane działania są bezpłatne – dofinansowane przez Gminę Wrocław

Wstępny kontakt oraz informacje pod numerem telefonu: 731 450 926
logotyp_podstawowy_płaski_pl (1)
www.wroclaw.plO Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie powstało we wrześniu 2001 roku we Wrocławiu. „Evolutio” – łac. – rozwinąć skrzydła. Rozwijanie skrzydeł to rozwijanie własnych możliwości, potencjału i może być udziałem każdego człowieka.

Naszą misją jest wspieranie osób i rodzin poszukujących rozwiązania problemów, będących w trudnych sytuacjach życiowych, doświadczających kryzysu oraz osób szukających dróg rozwoju osobistego. Prowadzimy działania z zakresu psychoedukacji, poradnictwa i terapii oferując konsultacje, poradnictwo, grupy wsparcia, warsztaty, szkolenia, seminaria, konferencje, a także działalność badawczą i wydawniczą.

Naszym celem jest :

 • Pomoc osobom doświadczającym przemocy, manipulacji, współuzależnienia i trudności osobistych
 • Wspieranie osób w sytuacjach kryzysowych
 • Zwiększanie  umiejętności konstruktywnego rozwiązywania doświadczanych problemów
 • Wsparcie osób w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami

Program kierujemy do osób i rodzin:

 • Doświadczających przemocy w rodzinie
 • Uwikłanych w zjawisko współuzależnienia i psychomanipulacji
 • Doświadczających trudności w relacjach rodzinnych i poza rodzinnych
 • Doświadczających cierpienia w wyniku straty partnera lub rozpadu związku
 • Znajdujących się w sytuacji kryzysu
 • Doświadczających strat emocjonalnych
 • Dążących do samorozwoju i samopoznania
 • Stosujących przemoc, aby wspierać osoby pokrzywdzone
 • Które uważają, że nasz program może być dla nich przydatny

Prowadzimy i oferujemy:

 • Zajęcia psychoedukacyjne, terapeutyczne, indywidualne i grupowe
 • Konsultacje i poradnictwo indywidualne, a także dla par i rodzin
 • Mediacje rodzinne
 • Grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy, współuzależnienia i sytuacji kryzysowych oraz dla osób uwikłanych w psychomanipulacje
 • Terapię dla osób doświadczających przemocy
 • Porady psychologiczne, pedagogiczne i seksuologiczne
 • Warsztaty dla rodziców
 • Treningi (trening asertywności, trening wzmacniania poczucia własnej wartości, trening umiejętności wychowawczych, trening zastępowania agresji,trening umiejętności społecznych, trening wzmacniający komunikację w rodzinie,  itp.)
 • Mediacje rodzinne
 • Programy korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc
 • Mittingi
 • Szkolenia i Warsztaty profilaktyczne i psychoedukacyjne
 • Wykłady, Seminaria i Konferencje
 • Działalność badawczą i wydawniczą
 • oraz wiele innych form pomocyBezpłatna pomoc psychologiczna, pedagogiczna i prawna realizowana jest poprzez projekty:

Wrocław BEZ Przemocy
Pora-Dnia dla Rodzin
Kontakt:

Stowarzyszenie
Psychoedukacji i Terapii
"Evolutio"

Wrocław
evolutio.stow@gmail.com
tel: 731 450 926

Nr KRS: 0000083963
Numer konta: BGŻ
64 2030 0045 1110 0000 0420 1090
Kontakt:
Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio"
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
tel : 731 450 926
NIP 898-19-89-491
nr KRS 0000083963
STOWARZYSZENIE
PSYCHOEDUKACJI I TERAPII
"EVOLUTIO"

Organizacja NON PROFIT
© 2016 Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio" All Right Reserved