Wrocław
bez przemocy
Grupa wsparcia, trening asertywności, konsultacje psychologiczne
i pedagogiczne
Pora-Dnia dla Rodzin
Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne, poradnictwo dla par i rodzin
Warsztaty
Szkolenia oraz warsztaty psychologiczne wspierające rozwój osobisty
Możesz pomóc!
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego – możesz nas wspierać

STOWARZYSZENIE PSYCHOEDUKACJI I TERAPII „EVOLUTIO”
 Nr KRS: 0000083963
Numer konta:    BGŻ  64 2030 0045 1110 0000 0420 1090
W tym roku nasze działania realizujemy w SEKTORZE 3 przy ul. Legnickiej 65 oraz przy ul. Strzegomskiej 47 i 55 w budynkach Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
tel.  731 450 926

evolutio.stow@gmail.com
Aktualna oferta na rok 2020

adresowana do mieszkańców Gminy Wrocław

W roku 2020 realizujemy działania w ramach dwóch projektów dofinansowanych przez Gminę Wrocław:

 

PROJEKT: Pora-Dnia dla Rodzin

– Konsultacje psychologiczne

– Konsultacje pedagogiczne

– Konsultacje dla par

– Trening kompetencji wychowawczych

Trening budowania relacji

 

PROJEKT: Wrocław BEZ Przemocy

– Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy

– Konsultacje psychologiczne

– Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy

– Trening umiejętności wychowawczych

– Trening asertywności

– Trening  uczący zastępowania agresji

 

Informujemy, że ze względu na zagrożenie epidemiczne, działalność stowarzyszenia prowadzona jest zdalnie poprzez komunikator skype, do odwołania.

Więcej informacji pod numerem: 731450926

 

 

Konieczna rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu: 731 450 926

Informacje o prowadzonym naborze na zajęcia grupowe, zamieszczane są w zakładce „aktualności” z około dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Wszystkie oferowane działania są bezpłatne – dofinansowane przez Gminę Wrocław

www.wroclaw.pl

Pomieszczenia do realizacji działań nieodpłatnie udostępnia nam:

Dziękujemy!O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie powstało we wrześniu 2001 roku we Wrocławiu. „Evolutio” – łac. – rozwinąć skrzydła. Rozwijanie skrzydeł, to rozwijanie własnych możliwości i potencjału , które może być udziałem każdego człowieka.

Naszą misją jest wspieranie osób i rodzin poszukujących rozwiązania problemów, będących w trudnych sytuacjach życiowych, doświadczających kryzysu oraz osób szukających dróg rozwoju osobistego. Prowadzimy działania z zakresu psychoedukacji, poradnictwa i terapii oferując konsultacje, poradnictwo, grupy wsparcia, warsztaty, szkolenia, seminaria, konferencje, a także działalność badawczą i wydawniczą.

Program kierujemy m.in. do osób:

 • Doświadczających przemocy w rodzinie, współuzależnienia i psychomanipulacji
 • Doświadczających trudności w relacjach interpersonalnych
 • Doświadczających cierpienia w wyniku utraty partnera lub rozpadu związku
 • Znajdujących się w sytuacji kryzysu
 • Dążących do samorozwoju i samopoznania
 • Stosujących przemoc, aby wspierać osoby pokrzywdzone poprzez zmianę zachowania sprawców
 • Które uważają, że nasz program może być dla nich przydatny

W ramach całokształtu działalności Stowarzyszenia prowadzimy:

 • Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne
 • Konsultacje dla par i rodzin
 • Mediacje rodzinne
 • Grupy wsparcia i terapię dla osób doświadczających przemocy, współuzależnienia i sytuacji kryzysowych
 • Warsztaty rozwoju osobistego
 • Warsztaty kompetencji wychowawczych
 • Treningi asertywności i wzmacniania poczucia własnej 
 • Treningi uczące zastępowania agresji
 • Treningi budowania relacji
 • Programy korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc
 • Szkolenia i Warsztaty profilaktyczne i psychoedukacyjne
 • Wykłady, Seminaria i Konferencje
 • Działalność badawczą i wydawniczą
 • oraz wiele innych form pomocy


Kontakt:

Stowarzyszenie
Psychoedukacji i Terapii
"Evolutio"

Wrocław
evolutio.stow@gmail.com
tel: 731 450 926

Nr KRS: 0000083963
Numer konta: BGŻ
64 2030 0045 1110 0000 0420 1090
Kontakt:
Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio"
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
tel : 731 450 926
NIP 898-19-89-491
nr KRS 0000083963
STOWARZYSZENIE
PSYCHOEDUKACJI I TERAPII
"EVOLUTIO"

Organizacja NON PROFIT
© 2016 Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio" All Right Reserved