PROJEKT: Pora-Dnia dla Rodzin

 


Informujemy, że w ramach realizacji zadania publicznego

ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA

 dofinansowanego przez Gminę Wrocław uruchomiliśmy projekt

Pora-Dnia dla Rodzin

W ofercie:

– Konsultacje psychologiczne

– Konsultacje pedagogiczne

– Poradnictwo dla par

– Trening kompetencji wychowawczych

– Trening budowania relacji

 

Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem:  731 450 926

Spotkania odbywają się w SEKTORZE 3 przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu oraz przy ul. Strzegomskiej 47/55 w budynkach Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

 

Ze względu na sytuację epidemiczną, działalność stowarzyszenia prowadzona jest zdalnie, do odwołania.

 

Oferta adresowana jest do dorosłych mieszkańców Gminy Wrocław, w tym w szczególności do:

– osób potrzebujących uzyskania psychologicznego wsparcia

– rodziców, opiekunów i wychowawców zainteresowanych doskonaleniem swoich kompetencji wychowawczych

– osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia pedagoga w obszarze doświadczanych trudności natury wychowawczej i budowaniem zdrowych relacji z dzieckiem

– kobiet będących w ciąży oraz ich partnerów

– osób będących w związkach partnerskich (formalnych i nieformalnych), które zainteresowane są zwiększaniem swoich kompetencji w zakresie budowania zdrowych relacji partnerskich i rodzinnych

– osób zainteresowanych wzmacnianiem swoich kompetencji psychospołecznych

– osób doświadczających kryzysu np. w związku z sytuacją konfliktową w rodzinie lub w związku z utratą bliskiej osoby (np. w wyniku śmierci lub rozstania z partnerem, albo jego odejścia lub utraty innej ważnej osoby)

– osób doświadczających przemocy

– osób doświadczających trudności w związku z funkcjonowaniem w bliskiej relacji z osobą uzależnioną.


Pomoc jest bezpłatna dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od Gminy Wrocław oraz życzliwości władz Sektora 3 i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, które udostępniły Stowarzyszeniu nieodpłatnie pomieszczenia do prowadzenia działań

 


Zapraszamy również na naszego fanpage:

http://www.evolutio.org.pl

www.facebook.com/StowarzyszenieEvolutio

http://www.facebook.com/WroclawBezPrzemocy

Kontakt:

Stowarzyszenie
Psychoedukacji i Terapii
"Evolutio"

Wrocław
evolutio.stow@gmail.com
tel: 731 450 926
Kontakt:
Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio"
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
tel : 731 450 926
NIP 898-19-89-491
nr KRS 0000083963
STOWARZYSZENIE
PSYCHOEDUKACJI I TERAPII
"EVOLUTIO"

Organizacja NON PROFIT
© 2016 Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio" All Right Reserved