Misja

 

Naszą misją jest wspieranie osób i rodzin poszukujących rozwiązania doświadczanych problemów

Co robimy?

  • Przeciwdziałamy uzależnieniom i współuzależnieniu – wspieramy osoby doświadczające trudności w wyniku funkcjonowania w relacji z osobą uzależnioną (współuzależnione i DDA: Dorosłe Dzieci Alkoholików)
  • Przeciwdziałamy przemocy – wspieramy osoby doświadczające przemocy oraz prowadzimy oddziaływania korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne wobec osób stosujących przemoc
  • Oferujemy poradnictwo i konsultacje indywidualne (udzielamy informacji osobom zgłaszającym się ze swoimi problemami, udzielamy psychologicznego wsparcia, porad oraz kierujemy do specjalistycznych placówek)
  • Prowadzimy poradnictwo i konsultacje dla par i rodzin
  • Prowadzimy grupy wsparcia – zajęcia w grupach rozwoju osobistego, zajęcia wspierające dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, np. pomoc dla rodziny osoby z chorobą nowotworową, alkoholową, rodziny w której stosowana jest przemoc, grupy samopomocowe dla kobiet w wieku menopauzalnym, współuzależnionych, itp.
  • Prowadzimy warsztaty rozwoju osobistego (dla osób zainteresowanych dokonywaniem zmian w swoim życiu);
  • Oferujemy treningi, warsztaty, szkolenia, kursy, konferencje, seminaria oraz działalność wydawniczą.

 


Kontakt:

Stowarzyszenie
Psychoedukacji i Terapii
"Evolutio"

Wrocław
evolutio.stow@gmail.com
tel: 731 450 926
Kontakt:
Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio"
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
tel : 731 450 926
NIP 898-19-89-491
nr KRS 0000083963
STOWARZYSZENIE
PSYCHOEDUKACJI I TERAPII
"EVOLUTIO"

Organizacja NON PROFIT
© 2016 Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio" All Right Reserved