Misja

 

Naszą misją jest wspieranie osób i rodzin poszukujących rozwiązania problemów, będących w trudnych sytuacjach życiowych, jak i osób szukających dróg rozwoju osobistego.

Pomagamy w umiejętności znalezienia celu i sensu życia człowieka, rozwijaniu świadomości, kompetencji.

 

Co robimy?

 

  • Przeciwdziałamy uzależnieniom – wspieramy osoby doświadczające trudności w wyniku funkcjonowania w relacji z osobą uzależnioną (współuzależnione i DDA: Dorosłe Dzieci Alkoholików);
  • Przeciwdziałamy przemocy – wspieramy osoby doświadczające przemocy i psychomanipulacji oraz prowadzimy oddziaływania korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne wobec osób stosujących przemoc;
  • Oferujemy poradnictwo i konsultacje indywidualne (udzielamy informacji osobom zgłaszającym się ze swoimi problemami, udzielamy psychologicznego wsparcia, porad oraz kierujemy do specjalistycznych placówek);
  • Prowadzimy poradnictwo i konsultacje dla par, rodziców i rodzin (zmniejszanie kryzysów typu: konflikty rodzinne, konflikty pokoleniowe, komunikacja z dziećmi, komunikacja rodzice-dzieci);
  • Prowadzimy grupy wsparcia – zajęcia w grupach rozwoju osobistego, zajęcia wspierające dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, np. pomoc dla rodziny osoby z chorobą nowotworową, alkoholową, rodziny w której stosowana jest przemoc, grupy samopomocowe dla kobiet w wieku menopauzalnym;
  • Prowadzimy warsztaty rozwoju osobistego (dla osób zainteresowanych dokonywaniem zmian w swoim życiu);
  • Oferujemy treningi, szkolenia, kursy, konferencje, działalność wydawniczą.

 


Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje działań skierowanych do osób uwikłanych w zjawisko przemocy.

Zachęcamy do dzielenia się pomysłami: wroclawbezprzemocy@gmail.com

Razem możemy więcej

Kontakt:

Stowarzyszenie
Psychoedukacji i Terapii
"Evolutio"

Wrocław
evolutio.stow@gmail.com
tel: 731 450 926
Kontakt:
Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio"
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
tel : 731 450 926
NIP 898-19-89-491
nr KRS 0000083963
STOWARZYSZENIE
PSYCHOEDUKACJI I TERAPII
"EVOLUTIO"

Organizacja NON PROFIT
© 2016 Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio" All Right Reserved