Warsztaty i Treningi


WARSZTATY I TRENINGI 2019


Ogłaszamy nabór na: Trening uczący Zastępowania Agresji

Grupa treningowa będzie miała charakter zamknięty. Maksymalna liczba uczestników to 10 osób. Zapraszamy zarówno mężczyzn, jak i kobiety.

Udział w programie jest bezpłatny, realizowany w ramach projektu Wrocław bez Przemocy dofinansowanego przez Gminę Wrocław (www.wroclaw.pl).

Termin 26.08.-30.08.2019r. w godzinach 9.00- 14.00 OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!

Miejsce: ul. Strzegomska 55 (budynek DSW)

udział w programie poprzedza konsultacja indywidualna. O zakwalifikowaniu decyduje trener prowadzący grupę.

Zapisy: tel.: 690 099 920


Zapraszamy na bezpłatny TRENING  ASERTYWNOŚCI
Trening będzie realizowany w ramach dwóch spotkań:
10 oraz 17 lipca 2019 r. godz. 16:00-20:00
ul.  Strzegomska 55, sala 106 (1 piętro) – budynek Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, we Wrocławiu
Trening asertywności organizowany jest w ramach projektu Wrocław BEZ Przemocy dofinansowanego przez Gminę Wrocław www.wroclaw.pl
Zgłoszenia: tel. 662 767 681

Ogłaszamy nabór na: Trening uczący Zastępowania Agresji

Grupa treningowa będzie miała charakter zamknięty. Maksymalna liczba uczestników to 10 osób. Zapraszamy zarówno mężczyzn, jak i kobiety.

Udział w programie jest bezpłatny, realizowany w ramach projektu Wrocław bez Przemocy dofinansowanego przez Gminę Wrocław (www.wroclaw.pl).

Termin 26.08.-30.08.2019r. w godzinach 9.00- 14.00

Miejsce: ul. Strzegomska 55 (budynek DSW)

udział w programie poprzedza konsultacja indywidualna. O zakwalifikowaniu decyduje trener prowadzący grupę.

Zapisy: tel.: 690 099 920


Zapraszamy do udziału w bezpłatnych wakacyjnych zajęciach grupowych dla rodziców pt.: Trening kompetencji wychowawczych

Zajęcia adresowane są do rodziców, którzy zainteresowani są zdobywaniem wiedzy i ćwiczeniem umiejętności  sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji z dzieckiem opartych na wzajemnym szacunku. Uczestnicy treningu będą mieli możliwość pracowania na konkretnych (także własnych) sytuacjach, wypracowując rozwiązania sprzyjające budowaniu zdrowych relacji rodzic-dziecko. Celem treningu jest zwiększanie kompetencji rodzicielskich uczestników.

Trening obejmuje 6 pięciogodzinnych spotkań od 2.07.2019r. O zakwalifikowaniu do programu decyduje trener prowadzący zajęcia.

Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem:  731 450 926

Trening zorganizowany jest w ramach projektu Wrocław BEZ Przemocy dofinansowanego przez Gminę Wrocław (www.wroclaw.pl)


Zapraszamy na bezpłatny TRENING  ASERTYWNOŚCI
Trening będzie realizowany w ramach dwóch spotkań:
19 oraz 26 czerwca 2019 r. godz. 16:00-20:00
ul.  Strzegomska 55, sala 106 (1 piętro) – budynek Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, we Wrocławiu
Trening asertywności organizowany jest w ramach projektu Wrocław BEZ Przemocy dofinansowanego przez Gminę Wrocław www.wroclaw.pl
Zgłoszenia: tel. 662 767 681

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt. „INDYWIDUALNOŚĆ CZY ZWIĄZANIE? Harmonia w związku i rodzinie”
Termin: 15.05.2019, w godz. 16:00-19:00
Miejsce: ul. Legnicka 65(Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3)
Warsztaty realizowane są w ramach Treningu Budowania Relacji, w projekcie Pora-Dnia dla Rodzin (Organizowanie i prowadzenie punktów poradnictwa rodzinnego na terenie Wrocławia) dofinansowanym przez Gminę Wrocław (www.wroclaw.pl).
Trening adresowany jest szczególnie do osób będących w związkach (formalnych i nieformalnych), ale również do osób, które mają trudności z budowaniem relacji. Jego celem jest wzmacnianie umiejętności społecznych i komunikacyjnych w bliskich relacjach, szczególnie w rodzinie, zwiększanie zasobów i umiejętności małżonków/partnerów, których będą mogli używać w sytuacjach codziennych oraz trudnych i konfliktowych w rodzinie.
Zgłoszenia: dr Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk , tel. 662 767 681

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach grupowych dla rodziców pt.: Trening kompetencji wychowawczych

Zajęcia adresowane są do rodziców, którzy zainteresowani są zdobywaniem wiedzy i ćwiczeniem umiejętności  sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji z dzieckiem opartych na wzajemnym szacunku. Uczestnicy treningu będą mieli możliwość pracowania na konkretnych (także własnych) sytuacjach, wypracowując rozwiązania sprzyjające budowaniu zdrowych relacji rodzic-dziecko. Celem treningu jest zwiększanie kompetencji rodzicielskich uczestników.

Trening obejmuje 6 pięciogodzinnych spotkań od 7.05.2019r. O zakwalifikowaniu do programu decyduje trener prowadzący zajęcia.

Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem:  731 450 926

Trening zorganizowany jest w ramach projektu Pora-Dnia dla Rodzin dofinansowanego przez Gminę Wrocław (www.wroclaw.pl)


Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt.:

„ŻEBY NIE GDERAĆ I NIE ZRZĘDZIĆ… Sposoby wyrażania własnych oczekiwań wobec partnera i przyjmowanie jego oczekiwań ”

Data: 24.04.2019, w godz. 16:00-19:00

Miejsce: ul. Legnicka 65 (Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3)

Trening realizowany w ramach Treningu Budowania Relacji, w projekcie Pora-Dnia dla Rodzin (Organizowanie i prowadzenie punktów poradnictwa rodzinnego na terenie Wrocławia) dofinansowanym przez Gminę Wrocław www.wroclaw.pl
Zgłoszenia: dr Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk , tel. 662 767 681


Zapraszamy na bezpłatny TRENING  ASERTYWNOŚCI
Trening będzie realizowany w ramach dwóch spotkań
  3 i 10 kwietnia 2019 r. godz. 16:00-20:00
ul.  Strzegomska 55, sala 106, I piętro (budynek Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu)
Trening asertywności organizowany jest w ramach projektu Wrocław BEZ Przemocy dofinansowanego przez Gminę Wrocław (www.wroclaw.pl)
Zgłoszenia: tel. 662 767 681

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt.:
„SZCZĘŚCIE CZY ZASPOKAJANIE POTRZEB? Satysfakcjonujące budowanie relacji, umiejętność wyrażania emocji, oczekiwań i potrzeb”

które odbędą się 6.03.2019, w godz. 16:00-19:00, ul. Legnicka 65 (Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3)

w ramach Treningu Budowania Relacji, w projekcie Pora-Dnia dla Rodzin dofinansowanym przez Gminę Wrocław www.wroclaw.pl
Trening adresowany jest szczególnie do osób będących w związkach (formalnych i nieformalnych), ale również do osób, które mają trudności z budowaniem relacji. Jego celem jest wzmacnianie umiejętności społecznych i komunikacyjnych w bliskich relacjach, szczególnie w rodzinie, zwiększanie zasobów i umiejętności małżonków/partnerów, których będą mogli używać w sytuacjach codziennych oraz trudnych i konfliktowych w rodzinie.
Zgłoszenia: tel. 662 767 681

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt.
„GRANICE MOJE I NASZE. W jaki sposób budować dobre relacje zachowując własną tożsamość?”
które odbędą się 20.02.2019, w godz. 16:00-19:00, ul. Legnicka 65 (Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3)
w ramach Treningu Budowania Relacji, w projekcie Pora-Dnia dla Rodzin dofinansowanym przez Gminę Wrocław www.wroclaw.pl
Trening adresowany jest szczególnie do osób będących w związkach (formalnych i nieformalnych), ale również do osób, które mają trudności z budowaniem relacji. Jego celem jest wzmacnianie umiejętności społecznych i komunikacyjnych w bliskich relacjach, szczególnie w rodzinie, zwiększanie zasobów i umiejętności małżonków/partnerów, których będą mogli używać w sytuacjach codziennych oraz trudnych i konfliktowych w rodzinie.

Zgłoszenia: tel. 662 767 681


Zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach grupowych dla rodziców pt.: Trening kompetencji wychowawczych

Zajęcia adresowane są do rodziców, którzy zainteresowani są zdobywaniem wiedzy i ćwiczeniem umiejętności  sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji z dzieckiem opartych na wzajemnym szacunku. Uczestnicy treningu będą mieli możliwość pracowania na konkretnych (także własnych) sytuacjach, wypracowując rozwiązania sprzyjające budowaniu zdrowych relacji rodzic-dziecko. Celem treningu jest zwiększanie kompetencji rodzicielskich uczestników.

Trening obejmuje 6 pięciogodzinnych spotkań. Udział w treningu poprzedzony jest spotkaniem indywidualnym. O zakwalifikowaniu do programu decyduje trener prowadzący zajęcia.

Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem:  731 450 926

Rozpoczęcie:  12.02.2019r.

Działanie realizowane jest w ramach projektu Pora-Dnia dla Rodzin dofinansowanego przez Gminę Wrocław.


WARSZTATY I TRENINGI 2018


Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt.: TRENING ASERTYWNOŚCI

Termin:  20 i 27 listopada 2018 r. – Trening będzie realizowany w ramach dwóch spotkań w godz. 17:00-19:30,

ul. Wagonowa 9, sala 12 (budynek Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu)

Warsztaty organizowane są w ramach projektu Wrocław BEZ Przemocy dofinansowanego przez Gminę Wrocław (www.wroclaw.pl).

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY

Zgłoszenia: tel. 662 767 681


Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt.: „Jak się dogadać?… Porozumienie i komunikacja w związku i rodzinie”
które odbędą się 14 listopada 2018 roku, w godz. 16:00-19:00 w budynku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu ul. Wagonowa 9, sala 12

Działanie realizowane w ramach Treningu Budowania Relacji, w projekcie Pora-Dnia dla Rodzin dofinansowanego przez Gminę Wrocław

Trening adresowany jest szczególnie do osób będących w związkach (formalnych i nieformalnych), ale również do osób, które mają trudności z budowaniem relacji. Jego celem jest wzmacnianie
umiejętności społecznych i komunikacyjnych w bliskich relacjach, szczególnie w rodzinie, zwiększanie zasobów i umiejętności małżonków/partnerów, których będą mogli używać w sytuacjach
codziennych oraz trudnych i konfliktowych w rodzinie.

Zgłoszenia: tel. 662 767 681


Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt.: „CZY JESTEM GOTOWY NA ZWIĄZEK? Dojrzałość i kompetencje niezbędne do budowania relacji z drugą osobą”
które odbędą się 24 października 2018 roku, w godz. 16:00-19:00 w budynku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, we Wrocławiu ul. Wagonowa 9, sala 12

Działanie realizowane w ramach Treningu Budowania Relacji, w projekcie Pora-Dnia dla Rodzin dofinansowanego przez Gminę Wrocław

Trening adresowany jest szczególnie do osób będących w związkach (formalnych i nieformalnych), ale również do osób, które mają trudności z budowaniem relacji. Jego celem jest wzmacnianie
umiejętności społecznych i komunikacyjnych w bliskich relacjach, szczególnie w rodzinie, zwiększanie zasobów i umiejętności małżonków/partnerów, których będą mogli używać w sytuacjach
codziennych oraz trudnych i konfliktowych w rodzinie.

Zgłoszenia: tel. 662 767 681, evolutio.stow@gmail.com


Informujemy, iż w październiku i listopadzie odbędą się  bezpłatne spotkania Psychoedukacyjnej grupy młodzieżowej! 
Zajęcia będą realizowane w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej 51
Programem objęte są dwie grupy:  chłopcy i dziewczęta, w wieku od 12 do 17 lat, którzy doświadczają trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami oraz radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami. Podczas spotkań uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać na ważne dla nich tematy, rozwinąć swoje umiejętności współpracy, a także nauczyć się, jak efektywnie komunikować się z innymi. Ponadto, każde spotkanie poświęcone będzie kształceniu takich kluczowych umiejętności dobrego funkcjonowania jak rozumienie własnych emocji, dbanie o własne granice, radzenie sobie ze stresem, skuteczne rozwiązywanie problemów, planowanie i realizowanie celów. W programie spotkań znajdą się również ćwiczenia rozwijające kreatywność oraz budujące pozytywny obraz siebie.
Cykl warsztatów składa się z 12 spotkań. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Czas trwania jednego spotkania to 90 minut.

Pierwsze spotkanie grupy dziewcząt: 02.10.2018 r., w  godz.: 15:00 – 16.30

Pierwsze spotkanie grupy grupy chłopców: 02.10.2018 r., w  godz.: 16:45 – 18.15

Działanie  realizowane są w ramach projektu „Kampania edukacyjno-informacyjna „WIĘZI, KTÓRE CHRONIĄ” – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” współfinansowanego z  Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.


Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt.: TRENING ASERTYWNOŚCI

Termin:  16 i 23 października 2018 r. – Trening będzie realizowany w ramach dwóch spotkań w godz. 17:00-19:30,

ul. Wagonowa 9, sala 12 (budynek Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu)

Warsztaty organizowane są w ramach projektu Wrocław BEZ Przemocy dofinansowanego przez Gminę Wrocław (www.wroclaw.pl)

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY

Zgłoszenia: tel. 662 767 681


Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt.: „Porozmawiajmy o miłości… Problemy z werbalizacją uczuć, indywidualnym
przeżywaniem i obawami przed zranieniem i budowaniem relacji”

które odbędą się 10 października 2018 roku, w godz. 16:00-19:00 w budynku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, we Wrocławiu, ul. Wagonowa 9, sala 12

Działanie realizowane w ramach Treningu Budowania Relacji, w projekcie Pora-Dnia dla Rodzin dofinansowanego przez Gminę Wrocław (www.wroclaw.pl)

Trening adresowany jest szczególnie do osób będących w związkach (formalnych i nieformalnych), ale również do osób, które mają trudności z budowaniem relacji. Jego celem jest wzmacnianie
umiejętności społecznych i komunikacyjnych w bliskich relacjach, szczególnie w rodzinie, zwiększanie zasobów i umiejętności małżonków/partnerów, których będą mogli używać w sytuacjach
codziennych oraz trudnych i konfliktowych w rodzinie.

Zgłoszenia: tel. 662 767 681, evolutio.stow@gmail.com


Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt.:

„ŻYCIE PISZE SWOJE SCENARIUSZE… Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych? Jak wspierać bliskich? ”

 26 września 2018 roku, w godz. 16:00-19:00
w budynku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, we Wrocławiu, ul. Wagonowa 9, sala 12

Działanie realizowane w ramach Treningu Budowania Relacji, w projekcie Pora-Dnia dla Rodzin
dofinansowanego przez Gminę Wrocław

Trening adresowany jest szczególnie do osób będących w związkach (formalnych i nieformalnych), ale również do osób, które mają trudności z budowaniem relacji. Jego celem jest wzmacnianie
umiejętności społecznych i komunikacyjnych w bliskich relacjach, szczególnie w rodzinie, zwiększanie zasobów i umiejętności małżonków/partnerów, których będą mogli używać w sytuacjach
codziennych oraz trudnych i konfliktowych w rodzinie.

Zgłoszenia: tel. 662 767 681


Serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkania Psychoedukacyjnej grupy młodzieżowej! 

Zajęcia skierowane są do młodzieży w wieku od 15 do 17 lat, doświadczających trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami oraz radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami. Podczas spotkań uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać na ważne dla nich tematy, rozwinąć swoje umiejętności współpracy, a także nauczyć się, jak efektywnie komunikować się z innymi. Ponadto, każde spotkanie poświęcone będzie kształceniu takich kluczowych umiejętności dobrego funkcjonowania jak rozumienie własnych emocji, dbanie o własne granice, radzenie sobie ze stresem, skuteczne rozwiązywanie problemów, planowanie i realizowanie celów. W programie spotkań znajdą się również ćwiczenia rozwijające kreatywność oraz budujące pozytywny obraz siebie.

Cykl warsztatów składa się z 12 spotkań. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Czas trwania jednego spotkania to 90 minut.

Działanie  realizowane są w ramach projektu „Kampania edukacyjno-informacyjna „WIĘZI, KTÓRE CHRONIĄ” – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” współfinansowanego z  Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.


Zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach grupowych dla rodziców pt.:

Trening kompetencji wychowawczych

Zajęcia adresowane są do rodziców, którzy zainteresowani są zdobywaniem wiedzy i ćwiczeniem umiejętności  sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji z dzieckiem opartych na wzajemnym szacunku. Uczestnicy treningu będą mieli możliwość pracowania na konkretnych (także własnych) sytuacjach, wypracowując rozwiązania sprzyjające budowaniu zdrowych relacji rodzic-dziecko. Celem treningu jest zwiększanie kompetencji rodzicielskich uczestników.

Rozpoczęcie: 4.09.2018 r., godz. 15.30-20.00

                                              Trening obejmuje 6 spotkań, które będą się odbywały przy ul. Wagonowej 9/08 we Wrocławiu (w budynku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej)

Udział w treningu poprzedzony jest spotkaniem indywidualnym. O zakwalifikowaniu do programu decyduje trener prowadzący zajęcia.

Zapisy i informacje pod numerem tel.: 731 450 926

Działanie realizowane jest w ramach projektu Wrocław BEZ Przemocy, dofinansowanego przez Gminę Wrocław (www.wroclaw.pl)

www.wroclaw.pl


Zapraszamy do udziału w bezpłatnych

Warsztatach dla Rodziców i Opiekunów

W ramach spotkań realizowane będą (w formie ćwiczeń, symulacji i dyskusji), tematy dotyczące m. in.: pozytywnych postaw rodzicielskich, komunikacji w rodzinie, radzenia sobie z trudnymi emocjami (własnymi i dziecka), takimi, jak np. smutek i złość, rozwiązywania konfliktów, konstruktywnych metod wychowawczych, kar, nagród i konsekwencji w wychowaniu, stawianiu zdrowych granic, itp., w duchu pozbawionym przemocy.

Możliwy jest udział zarówno w pojedynczym warsztacie, jak i we wszystkich spotkaniach, na które nie trzeba się zapisywać.

Terminy i tematyka spotkań:

  • 20.08.2018   g. 17.00-19.00: Jaki styl wychowania i postawy rodzicielskie służą Twojemu dziecku?
  • 21.08.2018   g. 17.00-19.00: Jak wyrażać własne emocje i formułować oczekiwania w rodzinie?
  • 24.08.2018   g. 16.00-18.00: Jak poskromić własną złość w relacji z dzieckiem?
  • 25.08.2018   g. 12.00-14.00: Jak pomóc dziecku rozpoznawać i nazywać uczucia?
  • 25.08.2018  g. 15.00-17.00: Jak poskromić złość dziecka?
  • 28.08.2018   g. 17.00-19.00: O Karach, nagrodach i konsekwencjach w wychowaniu.
  • 31.08.2018   g. 15.00-17.00: Rozwiązywanie konfliktów metodą T. Gordona.
  • 31.08.2018   g. 17.00-19.00: Konstruktywne metody wychowawcze w pigułce.
  •   1.09.2018   g. 12.00-14.00: Jak dostosować obowiązki do wieku i możliwości dziecka?
  •   1.09.2018   g. 15.00-17.00: Jak rozpoznać, że z dzieckiem dzieje się coś złego?

Miejsce realizacji: Wrocław, ul. Strzegomska 55 (budynek Dolnośląskiej Szkoły Wyższej), s.106

Wstęp wolny!

Działanie  realizowane są w ramach projektu „Kampania edukacyjno-informacyjna „WIĘZI, KTÓRE CHRONIĄ” – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” współfinansowanego z  Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.


Stowarzyszenie Psychoterapii i Edukacji „ Evolutio” ogłasza nabór na:

Trening uczący Zastępowania Agresji

Grupa treningowa będzie miała charakter zamknięty. Maksymalna liczba uczestników to 10 osób. Zapraszamy zarówno mężczyzn, jak i kobiety

Udział w programie jest bezpłatny, realizowany w ramach projektu Wrocław bez Przemocy dofinansowanego przez Gminę Wrocław (www.wroclaw.pl).

Termin 27.08.-31.08.2018r. w godzinach 14.00- 20.00

Miejsce: ul. Strzegomska 55 (budynek DSW, sala 203)

udział w programie poprzedza konsultacja indywidualna. O zakwalifikowaniu decyduje trener prowadzący grupę.

Zapisy: telefon 507026911 (po godzinie 15:30)

Zapisy od dnia 27.06.2018r.
Kontakt:

Stowarzyszenie
Psychoedukacji i Terapii
"Evolutio"

Wrocław
evolutio.stow@gmail.com
tel: 731 450 926
Kontakt:
Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio"
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
tel : 731 450 926
NIP 898-19-89-491
nr KRS 0000083963
STOWARZYSZENIE
PSYCHOEDUKACJI I TERAPII
"EVOLUTIO"

Organizacja NON PROFIT
© 2016 Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio" All Right Reserved