Warsztaty i Treningi


WARSZTATY I TRENINGI 2019


Zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach grupowych dla rodziców pt.: Trening kompetencji wychowawczych

Zajęcia adresowane są do rodziców, którzy zainteresowani są zdobywaniem wiedzy i ćwiczeniem umiejętności  sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji z dzieckiem opartych na wzajemnym szacunku. Uczestnicy treningu będą mieli możliwość pracowania na konkretnych (także własnych) sytuacjach, wypracowując rozwiązania sprzyjające budowaniu zdrowych relacji rodzic-dziecko. Celem treningu jest zwiększanie kompetencji rodzicielskich uczestników.

Trening obejmuje 6 pięciogodzinnych spotkań. Udział w treningu poprzedzony jest spotkaniem indywidualnym. O zakwalifikowaniu do programu decyduje trener prowadzący zajęcia.

Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem:  731 450 926

Rozpoczęcie:  12.02.2019r. – Brak wolnych miejsc!

Działanie realizowane jest w ramach projektu Pora-Dnia dla Rodzin dofinansowanego przez Gminę Wrocław.


WARSZTATY I TRENINGI 2018


 

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt.: TRENING ASERTYWNOŚCI

Termin:  20 i 27 listopada 2018 r. – Trening będzie realizowany w ramach dwóch spotkań w godz. 17:00-19:30,

ul. Wagonowa 9, sala 12 (budynek Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu)

Warsztaty organizowane są w ramach projektu Wrocław BEZ Przemocy dofinansowanego przez Gminę Wrocław

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY

Zgłoszenia: tel. 662 767 681


Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt.: „Jak się dogadać?… Porozumienie i komunikacja w związku i rodzinie”
które odbędą się 14 listopada 2018 roku, w godz. 16:00-19:00 w budynku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu ul. Wagonowa 9, sala 12

Działanie realizowane w ramach Treningu Budowania Relacji, w projekcie Pora-Dnia dla Rodzin dofinansowanego przez Gminę Wrocław

Trening adresowany jest szczególnie do osób będących w związkach (formalnych i nieformalnych), ale również do osób, które mają trudności z budowaniem relacji. Jego celem jest wzmacnianie
umiejętności społecznych i komunikacyjnych w bliskich relacjach, szczególnie w rodzinie, zwiększanie zasobów i umiejętności małżonków/partnerów, których będą mogli używać w sytuacjach
codziennych oraz trudnych i konfliktowych w rodzinie.

Zgłoszenia: tel. 662 767 681


Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt.: „CZY JESTEM GOTOWY NA ZWIĄZEK? Dojrzałość i kompetencje niezbędne do budowania relacji z drugą osobą”,
które odbędą się 24 października 2018 roku, w godz. 16:00-19:00 w budynku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, we Wrocławiu ul. Wagonowa 9, sala 12

Działanie realizowane w ramach Treningu Budowania Relacji, w projekcie Pora-Dnia dla Rodzin dofinansowanego przez Gminę Wrocław

Trening adresowany jest szczególnie do osób będących w związkach (formalnych i nieformalnych), ale również do osób, które mają trudności z budowaniem relacji. Jego celem jest wzmacnianie
umiejętności społecznych i komunikacyjnych w bliskich relacjach, szczególnie w rodzinie, zwiększanie zasobów i umiejętności małżonków/partnerów, których będą mogli używać w sytuacjach
codziennych oraz trudnych i konfliktowych w rodzinie.

Zgłoszenia: tel. 662 767 681, evolutio.stow@gmail.com


Informujemy, iż w październiku i listopadzie odbędą się  bezpłatne spotkania Psychoedukacyjnej grupy młodzieżowej! 
Zajęcia będą realizowane w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej 51
Programem objęte są dwie grupy:  chłopcy i dziewczęta, w wieku od 12 do 17 lat, którzy doświadczają trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami oraz radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami. Podczas spotkań uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać na ważne dla nich tematy, rozwinąć swoje umiejętności współpracy, a także nauczyć się, jak efektywnie komunikować się z innymi. Ponadto, każde spotkanie poświęcone będzie kształceniu takich kluczowych umiejętności dobrego funkcjonowania jak rozumienie własnych emocji, dbanie o własne granice, radzenie sobie ze stresem, skuteczne rozwiązywanie problemów, planowanie i realizowanie celów. W programie spotkań znajdą się również ćwiczenia rozwijające kreatywność oraz budujące pozytywny obraz siebie.
Cykl warsztatów składa się z 12 spotkań. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Czas trwania jednego spotkania to 90 minut.

Pierwsze spotkanie grupy dziewcząt: 02.10.2018 r., w  godz.: 15:00 – 16.30

Pierwsze spotkanie grupy grupy chłopców: 02.10.2018 r., w  godz.: 16:45 – 18.15
Psychologiem prowadzącym zajęcia jest Marta Międła-Opalińska; Kontakt: martamiedla@gmail.com

Działanie  realizowane są w ramach projektu „Kampania edukacyjno-informacyjna „WIĘZI, KTÓRE CHRONIĄ” – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” współfinansowanego z  Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.


Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt.: TRENING ASERTYWNOŚCI

Termin:  16 i 23 października 2018 r. – Trening będzie realizowany w ramach dwóch spotkań w godz. 17:00-19:30,

ul. Wagonowa 9, sala 12 (budynek Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu)

Warsztaty organizowane są w ramach projektu Wrocław BEZ Przemocy dofinansowanego przez Gminę Wrocław

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY

Zgłoszenia: tel. 662 767 681


Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt.: „Porozmawiajmy o miłości… Problemy z werbalizacją uczuć, indywidualnym
przeżywaniem i obawami przed zranieniem i budowaniem relacji”
,

które odbędą się 10 października 2018 roku, w godz. 16:00-19:00 w budynku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, we Wrocławiu, ul. Wagonowa 9, sala 12

Działanie realizowane w ramach Treningu Budowania Relacji, w projekcie Pora-Dnia dla Rodzin dofinansowanego przez Gminę Wrocław

Trening adresowany jest szczególnie do osób będących w związkach (formalnych i nieformalnych), ale również do osób, które mają trudności z budowaniem relacji. Jego celem jest wzmacnianie
umiejętności społecznych i komunikacyjnych w bliskich relacjach, szczególnie w rodzinie, zwiększanie zasobów i umiejętności małżonków/partnerów, których będą mogli używać w sytuacjach
codziennych oraz trudnych i konfliktowych w rodzinie.

Zgłoszenia: tel. 662 767 681, evolutio.stow@gmail.com


Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt.:

„ŻYCIE PISZE SWOJE SCENARIUSZE… Jak radzić sobie w sytuacjach
trudnych? Jak wspierać bliskich? ”,

które odbędą się 26 września 2018 roku, w godz. 16:00-19:00
w budynku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, we Wrocławiu, ul. Wagonowa 9, sala 12

Działanie realizowane w ramach Treningu Budowania Relacji, w projekcie Pora-Dnia dla Rodzin
dofinansowanego przez Gminę Wrocław

Trening adresowany jest szczególnie do osób będących w związkach (formalnych i nieformalnych), ale również do osób, które mają trudności z budowaniem relacji. Jego celem jest wzmacnianie
umiejętności społecznych i komunikacyjnych w bliskich relacjach, szczególnie w rodzinie, zwiększanie zasobów i umiejętności małżonków/partnerów, których będą mogli używać w sytuacjach
codziennych oraz trudnych i konfliktowych w rodzinie.

Zgłoszenia: tel. 662 767 681, evolutio.stow@gmail.com


Serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkania Psychoedukacyjnej grupy młodzieżowej! 

Zajęcia skierowane są do młodzieży w wieku od 15 do 17 lat, doświadczających trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami oraz radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami. Podczas spotkań uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać na ważne dla nich tematy, rozwinąć swoje umiejętności współpracy, a także nauczyć się, jak efektywnie komunikować się z innymi. Ponadto, każde spotkanie poświęcone będzie kształceniu takich kluczowych umiejętności dobrego funkcjonowania jak rozumienie własnych emocji, dbanie o własne granice, radzenie sobie ze stresem, skuteczne rozwiązywanie problemów, planowanie i realizowanie celów. W programie spotkań znajdą się również ćwiczenia rozwijające kreatywność oraz budujące pozytywny obraz siebie.

Cykl warsztatów składa się z 12 spotkań. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Czas trwania jednego spotkania to 90 minut.

Działanie  realizowane są w ramach projektu „Kampania edukacyjno-informacyjna „WIĘZI, KTÓRE CHRONIĄ” – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” współfinansowanego z  Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.


Zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach grupowych dla rodziców pt.:

Trening kompetencji wychowawczych

Zajęcia adresowane są do rodziców, którzy zainteresowani są zdobywaniem wiedzy i ćwiczeniem umiejętności  sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji z dzieckiem opartych na wzajemnym szacunku. Uczestnicy treningu będą mieli możliwość pracowania na konkretnych (także własnych) sytuacjach, wypracowując rozwiązania sprzyjające budowaniu zdrowych relacji rodzic-dziecko. Celem treningu jest zwiększanie kompetencji rodzicielskich uczestników.

Rozpoczęcie: 4.09.2018 r., godz. 15.30-20.00

                                              Trening obejmuje 6 spotkań, które będą się odbywały przy ul. Wagonowej 9/08 we Wrocławiu (w budynku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej)

Udział w treningu poprzedzony jest spotkaniem indywidualnym. O zakwalifikowaniu do programu decyduje trener prowadzący zajęcia.

Zapisy i informacje pod numerem tel.: 731 450 926

Działanie realizowane jest w ramach projektu Wrocław BEZ Przemocy, dofinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.wroclaw.pl


Zapraszamy do udziału w bezpłatnych

Warsztatach dla Rodziców i Opiekunów

W ramach spotkań realizowane będą (w formie ćwiczeń, symulacji i dyskusji), tematy dotyczące m. in.: pozytywnych postaw rodzicielskich, komunikacji w rodzinie, radzenia sobie z trudnymi emocjami (własnymi i dziecka), takimi, jak np. smutek i złość, rozwiązywania konfliktów, konstruktywnych metod wychowawczych, kar, nagród i konsekwencji w wychowaniu, stawianiu zdrowych granic, itp., w duchu pozbawionym przemocy.

Możliwy jest udział zarówno w pojedynczym warsztacie, jak i we wszystkich spotkaniach, na które nie trzeba się zapisywać.

Terminy i tematyka spotkań:

 • 20.08.2018   g. 17.00-19.00: Jaki styl wychowania i postawy rodzicielskie służą Twojemu dziecku?
 • 21.08.2018   g. 17.00-19.00: Jak wyrażać własne emocje i formułować oczekiwania w rodzinie?
 • 24.08.2018   g. 16.00-18.00: Jak poskromić własną złość w relacji z dzieckiem?
 • 25.08.2018   g. 12.00-14.00: Jak pomóc dziecku rozpoznawać i nazywać uczucia?
 • 25.08.2018  g. 15.00-17.00: Jak poskromić złość dziecka?
 • 28.08.2018   g. 17.00-19.00: O Karach, nagrodach i konsekwencjach w wychowaniu.
 • 31.08.2018   g. 15.00-17.00: Rozwiązywanie konfliktów metodą T. Gordona.
 • 31.08.2018   g. 17.00-19.00: Konstruktywne metody wychowawcze w pigułce.
 •   1.09.2018   g. 12.00-14.00: Jak dostosować obowiązki do wieku i możliwości dziecka?
 •   1.09.2018   g. 15.00-17.00: Jak rozpoznać, że z dzieckiem dzieje się coś złego?

Miejsce realizacji: Wrocław, ul. Strzegomska 55 (budynek Dolnośląskiej Szkoły Wyższej), s.106

Wstęp wolny!

Działanie  realizowane są w ramach projektu „Kampania edukacyjno-informacyjna „WIĘZI, KTÓRE CHRONIĄ” – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” współfinansowanego z  Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.


Stowarzyszenie Psychoterapii i Edukacji „ Evolutio” ogłasza nabór na:

Trening uczący Zastępowania Agresji

Grupa treningowa będzie miała charakter zamknięty. Maksymalna liczba uczestników to 10 osób. Zapraszamy zarówno mężczyzn, jak i kobiety.

Udział w programie jest bezpłatny, realizowany w ramach projektu Wrocław bez Przemocy dofinansowanego przez Gminę Wrocław.

Termin 27.08.-31.08.2018r. w godzinach 14.00- 20.00

Miejsce: ul. Strzegomska 55 (budynek DSW, sala 203).

udział w programie poprzedza konsultacja indywidualna. O zakwalifikowaniu decyduje trener prowadzący grupę.

Zapisy: telefon 507026911 (po godzinie 15:30)

Zapisy od dnia 27.06.2018r.


Informujemy, że trwają zapisy do udziału w bezpłatnych zajęciach grupowych dla rodziców pt.:

Trening kompetencji wychowawczych

Zajęcia adresowane są do rodziców, którzy zainteresowani są zdobywaniem wiedzy i ćwiczeniem umiejętności  sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji z dzieckiem opartych na wzajemnym szacunku. Uczestnicy treningu będą mieli możliwość pracowania na konkretnych (także własnych) sytuacjach, wypracowując rozwiązania sprzyjające budowaniu zdrowych relacji rodzic-dziecko. Celem treningu jest zwiększanie kompetencji rodzicielskich uczestników.

Terminy spotkań  w kwietniu 2018 r.: od 4.06 do 25.06 w godz. 16.00 – 20.30

Spotkania będą odbywały się przy ul. Wagonowej 9/08 we Wrocławiu (w budynku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej)

Udział w treningu poprzedzony jest spotkaniem indywidualnym. O zakwalifikowaniu do programu decyduje trener prowadzący zajęcia.

Zapisy i informacje pod numerem tel.: 731 450 926

Działanie realizowane jest w ramach projektu Wrocław BEZ Przemocy dofinansowanego przez Gminę Wrocław.


Zapraszamy na bezpłatne zajęcia: TRENING ASERTYWNOŚCI
Trening będzie realizowany w ramach dwóch spotkań w terminach:  15 i 22 maja 2018 r., godz. 17:00-19:30

ul. Wagonowa 9, sala 12 (budynek Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, we Wrocławiu)

Trening asertywności organizowany jest w ramach projektu

Wrocław BEZ Przemocy dofinansowanego przez Gminę Wrocław

Zgłoszenia: tel. 662 767 681


Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt.: „GRANICE MOJE I NASZE. W jaki sposób budować dobre relacje zachowując własną tożsamość?”, które odbędą się

9 maja 2018 roku, w godz. 16:00-19:00 w budynku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, ul. Wagonowa 9, sala 12

w ramach Treningu Budowania Relacji, w projekcie Pora-Dnia dla Rodzin  

Trening adresowany jest szczególnie do osób będących w związkach (formalnych i nieformalnych), ale również do osób, które mają trudności z budowaniem relacji. Jego celem jest wzmacnianie umiejętności społecznych i komunikacyjnych w bliskich relacjach, szczególnie w rodzinie, zwiększanie zasobów i umiejętności małżonków/partnerów, których będą mogli używać w sytuacjach codziennych oraz trudnych i konfliktowych w rodzinie.

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY!

Zgłoszenia: dr Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk, tel. 662 767 681


Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt.:

TRENING ASERTYWNOŚCI

Termin:  10 i 17 kwietnia 2018 r. – Trening będzie realizowany w ramach dwóch spotkań, godz. 17:00-19:30, ul. Wagonowa 9, sala 12

(budynek Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, we Wrocławiu)

Warsztaty organizowane są w ramach projektu Wrocław BEZ Przemocy dofinansowanego przez Gminę Wrocław

 Zgłoszenia: tel. 662 767 681


Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt.

„KTO TO MA ZROBIĆ? CO NALEŻY DO MNIE, CO DO CIEBIE? Jak dzielić obowiązki i wspólną przestrzeń?”

które odbędą się 4 kwietnia 2018 roku, w godz. 16:00-19:00

w budynku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, we Wrocławiu

ul. Wagonowa 9, sala 12

w ramach Treningu Budowania Relacji, w projekcie Pora-Dnia dla Rodzin dofinansowanym przez Gminę Wrocław

  www.wroclaw.pl   www.evolutio.org.pl

Trening adresowany jest szczególnie do osób będących w związkach (formalnych
i nieformalnych), ale również do osób, które mają trudności z budowaniem relacji. Jego celem jest wzmacnianie umiejętności społecznych i komunikacyjnych w bliskich relacjach, szczególnie w rodzinie, zwiększanie zasobów i umiejętności małżonków/partnerów, których będą mogli używać w sytuacjach codziennych oraz trudnych i konfliktowych w rodzinie.

Zgłoszenia: dr Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk , tel. 662 767 681


Informujemy, że trwają zapisy do udziału w bezpłatnych zajęciach grupowych dla rodziców pt.: Trening kompetencji wychowawczych

Zajęcia adresowane są do rodziców, którzy zainteresowani są zdobywaniem wiedzy i ćwiczeniem umiejętności  sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji z dzieckiem opartych na wzajemnym szacunku. Uczestnicy treningu będą mieli możliwość pracowania na konkretnych (także własnych) sytuacjach, wypracowując rozwiązania sprzyjające budowaniu zdrowych relacji rodzic-dziecko. Celem treningu jest zwiększanie kompetencji rodzicielskich uczestników.

Terminy spotkań  w kwietniu 2018 r.: od 3.04 do 25.04 w godz. 15.30-20.00

Spotkania będą odbywały się przy ul. Wagonowej 9/08 we Wrocławiu (w budynku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej)

Udział w treningu poprzedzony jest spotkaniem indywidualnym. O zakwalifikowaniu do programu decyduje trener prowadzący zajęcia.

Zapisy i informacje pod numerem tel.: 731 450 926


Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt.

„Kłócić się, czy nie kłócić – Przyczyny konfliktów i sposoby ich rozwiązywania, które odbędą się

21 marca 2018 roku, w godz. 16:00-19:00 w budynku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, we Wrocławiu, ul. Wagonowa 9, sala 08

Trening adresowany jest szczególnie do osób będących w związkach (formalnych i nieformalnych), ale również do osób, które mają trudności z budowaniem relacji. Jego celem jest wzmacnianie umiejętności społecznych i komunikacyjnych w bliskich relacjach, szczególnie w rodzinie, zwiększanie zasobów i umiejętności małżonków/partnerów, których będą mogli używać w sytuacjach codziennych oraz trudnych i konfliktowych w rodzinie.

Zgłoszenia: dr Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk , tel. 662 767 681


Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolutio”

zaprasza na bezpłatne warsztaty pt.: „Porozmawiajmy o miłości…  Problemy z werbalizacją uczuć, indywidualnym przeżywaniem i obawami przed zranieniem i budowaniem relacji”, które odbędą się 21 lutego 2018 roku, w godz. 16:00-19:00

w budynku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, we Wrocławiu: ul. Wagonowa 9, sala 12

w ramach Treningu Budowania Relacji, w projekcie Pora-Dnia dla Rodzin dofinansowanym przez Gminę Wrocław

Trening adresowany jest szczególnie do osób będących w związkach (formalnych
i nieformalnych), ale również do osób, które mają trudności z budowaniem relacji. Jego celem jest wzmacnianie umiejętności społecznych i komunikacyjnych w bliskich relacjach, szczególnie w rodzinie, zwiększanie zasobów i umiejętności małżonków/partnerów, których będą mogli używać w sytuacjach codziennych oraz trudnych i konfliktowych w rodzinie.

Zgłoszenia: dr Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk , tel. 662 767 681
Informujemy, że trwają zapisy do udziału w bezpłatnych zajęciach grupowych dla rodziców pt.: Trening kompetencji wychowawczych

Zajęcia adresowane są do rodziców, którzy zainteresowani są zdobywaniem wiedzy i ćwiczeniem umiejętności  sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji z dzieckiem opartych na wzajemnym szacunku. Uczestnicy treningu będą mieli możliwość pracowania na konkretnych (także własnych) sytuacjach, wypracowując rozwiązania sprzyjające budowaniu zdrowych relacji rodzic-dziecko. Celem treningu jest zwiększanie kompetencji rodzicielskich uczestników.

Terminy spotkań w lutym 2018 r.: 13.02; 14.02; 15.02; 20.02; 21.02; 27.02 w godz. 15.30-20.00

Spotkania będą odbywały się przy ul. Wagonowej 9/08 we Wrocławiu (w budynku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej)

Udział w treningu poprzedzony jest spotkaniem indywidualnym. O zakwalifikowaniu do programu decyduje trener prowadzący zajęcia.

Zapisy i informacje pod numerem tel.: 731 450 926

Działanie realizowane jest w ramach projektu Pora-Dnia dla Rodzin dofinansowanego przez Gminę Wrocław.


WARSZTATY I TRENINGI 2017


Zapraszamy do udziału w wakacyjnych warsztatach pt.: „Dziecko wobec rozwodu rodziców”

Dzięki udziałowi w warsztatach m.in. dowiesz się:

– w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem o rozwodzie/rozstaniu rodziców,

– jak pomóc dziecku poradzić sobie z sytuacją wynikającą z rozwodu/rozstania rodziców,

– w jaki sposób dbać o relację dziecka z obojgiem rodziców rozwodzących/rozstających się.

Terminy: 14.08.2017 r.,  godz. 9.30-13.30 lub 19.08.2017 r.,  godz. 10.00-14.00, ul. Nowa 4/1b

Udział w warsztatach jest bezpłatny

Zapisy i informacje pod numerem tel.: 731 450 926

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

Projekt współfinansowany przez Gminę Wrocław w ramach zadania publicznego  „Organizowanie i prowadzenie punktów poradnictwa rodzinnego na terenie Wrocławia”


Zapraszamy do udziału w wakacyjnych warsztatach pt.: „Jak okiełznać dziecięce (i własne) emocje”, które adresowane są do rodziców i opiekunów zainteresowanych zgłębianiem wiedzy i doskonaleniem umiejętności w obszarze komunikacji z dzieckiem.

Dzięki udziałowi w warsztatach m.in. dowiesz się:

– jak reagować na dziecięce ataki złości
– jak pomóc dziecku w wyrażaniu własnych emocji w sposób społecznie akceptowany
– jak rozmawiać z dzieckiem, aby słuchało i  jak słuchać dziecka, aby mówiło
– jak radzić sobie z własnymi trudnymi emocjami w kontakcie z dzieckiem

Terminy: 31.07.2017 r.,  godz. 16.00-20.00 i 5.08.2017 r.,  godz. 10.00-14.00, ul. Nowa 4/1b

Udział w warsztatach jest bezpłatny

Zapisy i informacje pod numerem tel.: 731 450 926

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

Projekt współfinansowany przez Gminę Wrocław w ramach zadania publicznego  „Organizowanie i prowadzenie punktów poradnictwa rodzinnego na terenie Wrocławia”


Zapraszamy do zapisu na wakacyjne zajęcia grupowe pt.:

„Trening asertywności i wzmacniania poczucia własnej wartości”,

które adresowane są do osób współuzależnionych, doświadczających przemocy oraz chcących wzmocnić swoje kompetencje  w tym obszarze.

Zajęcia będą realizowane w terminach: 3.07; 5.07; 7.07; 10.07; 12.07; 14.07 (poniedziałki; środy i piątki)

Udział w treningu jest bezpłatny i poprzedzony jest spotkaniem indywidualnym. O zakwalifikowaniu do programu decyduje trener prowadzący zajęcia.

Zapisy i informacje pod numerem tel.: 731 450 926

Projekt Wrocław bez Przemocy, współfinansowany przez Gminę Wrocław

W ramach realizacji zadania publicznego „POMOC PSYCHOSPOŁECZNA I PRAWNA OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ OSOBOM W SYTUACJI KRYZYSOWEJ”, dofinansowanego przez Gminę Wrocław, realizujemy między innymi program profilaktyczny NIE POZWÓL SOBĄ MANIPULOWAĆ! Program ma za zadanie informować o psychomanipulacji jako przemocy psychicznej.

Dr Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk przeprowadziła warsztaty psychoedukacyjne „NIE POZWÓL SOBĄ MANIPULOWAĆ!” dla:

 • seniorów z Obywatelskiego Uniwersytetu III Wieku (27.03.2017),
 • uczniów Gimnazjum nr 20 (24.03 i 3.04.2017)
 • Liceum nr XI (27.03.2017)
 • Zespole Szkół nr 19, ul. Spółdzielcza 2A we Wrocławiu.

Zaplanowane są również warsztaty dla młodzieży z Technikum nr 15 przy ul. Skwierzyńskiej 1-7 we Wrocławiu na 6 i 7.04.2017.


 

 • poczucie-wlasnej-wartosci-warsztatywarsztaty-wzmazniania-poczucia-wlasnej-wartosci

 

 


Aby skuteczniej pomóc potrzeba zająć się zaniedbanymi często sferami. Dzięki Państwa wsparciu możliwe stanie się stworzenie kompleksowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który obejmował będzie następujące działania:

1. Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży, rodziców, pedagogów i wychowawców. Możecie Państwo wskazać, w których szkołach powinniśmy prowadzić warsztaty, chętnie nawiążemy z nimi współpracę.
2. Psychoterapia indywidualna dla ofiar przemocy, jako alternatywa dla terapii grupowej w odpowiedzi na aktualne zapotrzebowania beneficjentów.
3. Warsztaty odzyskiwania „siebie w sobie” – samoobrona, bodypatining, taniec, arteterapia, które po trudzie walki z negatywnymi konsekwencjami przemocy mają na celu dostrzeganie pozytywnych aspektów otaczającego świata i znalezienia miejsca dla siebie.
4. Terapia dla sprawców przemocy – zapobieganie i zatrzymywanie zachowań przemocowych.
5. Terapia systemowa dla rodzin zgłaszających trudności w komunikacji oraz wyrażaniu potrzeb i emocji, jako działania profilaktyczne zapobiegające występowaniu zachowań agresywnych.

Objęcie wieloaspektowym wsparciem osób, które aktualnie uwikłane są w toksyczne relacje zwiększa prawdopodobieństwo długoterminowych efektów pomocy. Dzięki Państwa wsparciu możemy zmienić sytuację w wielu rodzinach – być może jest to problem rodziny kolegów szkolnych Państwa dzieci lub znajomych czy sąsiadów.


Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje działań skierowanych do osób uwikłanych w zjawisko przemocy.

Zachęcamy do dzielenia się pomysłami: wroclawbezprzemocy@gmail.com

Razem możemy więcej

Dziękujemy!


Kontakt:

Stowarzyszenie
Psychoedukacji i Terapii
"Evolutio"

Wrocław
evolutio.stow@gmail.com
tel: 731 450 926
Kontakt:
Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio"
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
tel : 731 450 926
NIP 898-19-89-491
nr KRS 0000083963
STOWARZYSZENIE
PSYCHOEDUKACJI I TERAPII
"EVOLUTIO"

Organizacja NON PROFIT
© 2016 Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio" All Right Reserved