Projekt: Wrocław bez przemocy


Zapraszamy do korzystania z naszej oferty w ramach projektu

WROCŁAW BEZ PRZEMOCY

POMOC PSYCHOSPOŁECZNA I PRAWNA OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

dofinansowanego przez Gminę Wrocław

W ofercie:

  • Punkt informacyjno-konsultacyjny
  • Konsultacje psychologiczne
  • Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemoc
  • Trening umiejętności wychowawczych
  • Trening asertywności
 • Trening uczący zastępowania agresji:

Ze względu na sytuację pandemiczną, działalność stowarzyszenia prowadzona jest zdalnie przez Internet, do odwołania.

Pomoc adresowana jest w szczególności do osób doświadczających przemocy i sytuacji kryzysowej oraz ich rodzin, osób współuzależnionych, rodziców i opiekunów, którzy chcą wzmocnić swoje relacje z dziećmi rozwijając kompetencje wychowawcze, a także do osób które chcą pracować nad rozwijaniem własnych umiejętności asertywnego postępowania w relacjach społecznych oraz tych, którzy chcą nauczyć się zastępowania własnych zachowań agresywnych takimi, które są akceptowalne społecznie

Rejestracja i wstępny kontakt pod numerem telefonu: 731 450 926

 Pomoc jest bezpłatna dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od Gminy Wrocław oraz życzliwości władz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, która udostępniła Stowarzyszeniu pomieszczenia do prowadzenia działań statutowych. Adresatami oferty są mieszkańcy Gminy Wrocław

www.wroclaw.pl


Działania odbywają się przy ul. Strzegomskiej 47 i55 (Kompleks budynków Dolnośląskiej Szkoły Wyższej)

 

Zapraszamy również na fanpage projektu:

 http://www.facebook.com/WroclawBezPrzemocy

www.facebook.com/StowarzyszenieEvolutioO tym, iż warto korzystać z oferowanej przez nas pomocy, świadczą podsumowania doświadczeń z bycia uczestnikiem grupy wsparcia osób korzystających z naszej pomocy w poprzednich edycjach. Poniżej kilka cytatów uczestników grup wsparcia:

„Bycie w grupie bardzo pomogło mi w budowaniu poczucia WŁASNEJ wartości. Nie potrzebuję ocen innych ludzi. Grupa pomogła mi w zdobywaniu wiedzy jak radzić sobie z własnymi słabościami, problemami. Nauka asertywności. Bardzo dziękuję wszystkim kobietom za wsparcie. Chciałabym, żeby kobiety brały udział w takich zajęciach, aby mogły skorzystać z pomocy.”

„Grupa pomogła mi uwierzyć, że druga osoba może nam pomóc.”

„Udział w grupie podniósł moją samoocenę, akceptację siebie oraz sytuacji życiowych. Nauczyłam się okazywania uczuć przed sobą samą. Teraz pozwalam sobie na przeżywanie emocji. Udział w grupie pomógł mi w rozwiązaniu wielu życiowych sytuacji, problemów. Bardzo dziękuję za tą grupę wsparcia, przede wszystkim za osobę prowadzącą, która zawsze służyła radą i pomocą.”

„Dokonało się coś niewidzialnego, miewam częściej dobry nastrój, rzadziej przygnębienie, większą siłę i moc w sobie – nie załamuję się tak łatwo.”

„Grupa dała mi odwagę i większą wiarę w siebie.”

„Bycie w grupie spowodowało, iż wiem, że jestem silna. Również w swojej asertywności, stałam się bardziej wiarygodna. Grupa pomogła mi w odnalezieniu siebie, dała mi „narzędzia do działania”.

„Bycie w grupie sprawiło, że zrozumiałam, iż to,  w jaki sposób się czuję, zależy ode mnie samej, potrafię się dowartościować. Grupa pomogła mi w umiejętności słuchania innych i dostrzegania problemów innych. Prowadząca warsztaty jest osobą bardzo wrażliwą, kompetentną. Uważam, że warsztaty są bardzo pomocne.”POMOC MEDYCZNA I OBDUKCJE DLA OSÓB DOŚWIADCZONYCH PRZEMOCĄ

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu – tel. 999

Obdukcje lekarskie przeprowadzane są w Zakładzie Medycyny Sądowej

 • ul. Mikulicza Radeckiego 4, Wrocław
 • tel. 071-784-14-66
 • tel. 071-784-14-60
  Badania sądowo-lekarskie przeprowadzane są w Zakładzie od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-12:00.
  • rejestracja: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30-11:00
  1. Ważne informacje:
 1. Obdukcja lekarska jest płatna, koszt wynosi 180 zł. Bezpłatnie obdukcja wykonywana jest na podstawie zaświadczenia z policji lub prokuratury informującego o pokryciu kosztów przez ww. organy.
 2. W przypadku posiadania przez pokrzywdzonego jakiejkolwiek dokumentacji lekarskiej z leczenia skutków obrażeń istnieje konieczność okazania jej lekarzowi przeprowadzającemu badanie (treść dokumentacji medycznej wpisywana jest do zaświadczenia)”.
 3. Obdukcje może wystawić tylko lekarz do tego uprawniony – lekarz medycyny sądowej. Natomiast lekarz pierwszego kontaktu poza udzieleniem pomocy medycznej jest zobowiązany wystawić na prośbę pacjenta zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach i podjętym leczeniu.
 4. Obdukcja jest odpłatna i nie podlega ustawie, zaświadczenie lekarskie jest nieodpłatne.
 5. Konieczne jest okazanie przez osobę badaną lub jej opiekuna prawnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
Kontakt:

Stowarzyszenie
Psychoedukacji i Terapii
"Evolutio"

Wrocław
evolutio.stow@gmail.com
tel: 731 450 926
Kontakt:
Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio"
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
tel : 731 450 926
NIP 898-19-89-491
nr KRS 0000083963
STOWARZYSZENIE
PSYCHOEDUKACJI I TERAPII
"EVOLUTIO"

Organizacja NON PROFIT
© 2016 Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio" All Right Reserved