Współpracujemy z:

  • Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu  
  • Instytutem Psychologii Dolnośląskiej Szkoły Wyższej                                
  • Wrocławskim Centrum Zdrowia                                                                                  
  • Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego                                                                                                          
  • Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3                            
  • Instytutami Psychologii, Pedagogiki i Historii Uniwersytetu Wrocławskiego 
  • Wrocławskimi szkołami
  • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  i sądem rodzinnym
  • Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
  • Wrocławską Radą Kobiet
  • Centrum Praw Kobiet
  • Wrocławską Kampanią Przeciwdziałania Przemocy i Forum do spraw Uzależnień
  • Zakładem karnym nr 1 we Wrocławiu
  • Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu       
  • Dolnośląskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych „FRONTIS”  
  • Neuromedem
  • Ośrodkiem Dominikańskim   
  • Stowarzyszeniem „Intro”
  •  Kooperatywą Edukacyjną „TODO Concept”               
  •  Stowarzyszeniem „Lecznica Dusz”  
  •  Zakładem Lecznictwa Odwykowego „Czarny Bór” 
Kontakt:

Stowarzyszenie
Psychoedukacji i Terapii
"Evolutio"

Wrocław
evolutio.stow@gmail.com
tel: 731 450 926
Kontakt:
Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio"
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
tel : 731 450 926
NIP 898-19-89-491
nr KRS 0000083963
STOWARZYSZENIE
PSYCHOEDUKACJI I TERAPII
"EVOLUTIO"

Organizacja NON PROFIT
© 2016 Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio" All Right Reserved