Aktualności

—————————————————————————————-

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty w ramach projektu

ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA

Pora-Dnia dla Rodzin

dofinansowanego przez Gminę Wrocław

W ramach projektu oferujemy:

– Konsultacje psychologiczne 

– Konsultacje pedagogiczne

– Konsultacje dla par

– Trening kompetencji wychowawczych 

– Trening budowania relacji

Obowiązuje rejestracja telefoniczna:  

Kontakt telefoniczny: pn. – pt., godz.: 15.00-18.00, tel. 731 450 926

Oferta adresowana jest do dorosłych mieszkańców Gminy Wrocław, w tym w szczególności do:

 • osób potrzebujących uzyskania psychologicznego wsparcia
 • rodziców, opiekunów i wychowawców zainteresowanych doskonaleniem swoich kompetencji wychowawczych
 • osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia pedagoga w szarze doświadczanych trudności natury wychowawczej i budowaniem zdrowych relacji z dzieckiem
 • kobiet będących w ciąży oraz ich partnerów
 • osób będących w związkach partnerskich (formalnych i nieformalnych), które zainteresowane są zwiększaniem swoich kompetencji w zakresie budowania zdrowych relacji partnerskich i rodzinnych
 • osób zainteresowanych wzmacnianiem swoich kompetencji psychospołecznych
 • osób doświadczających kryzysu np. w związku z sytuacją konfliktową w rodzinie lub w związku z utratą bliskiej osoby (np. w wyniku śmierci lub rozstania z partnerem, albo jego odejścia lub utraty innej ważnej osoby)
 • osób doświadczających przemocy
 • osób doświadczających trudności w związku z funkcjonowaniem w bliskiej relacji z osobą uzależnioną.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty w ramach projektu

Wrocław BEZ przemocy

POMOC PSYCHOSPOŁECZNA I PRAWNA OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

W ofercie:

 • Punkt informacyjno-konsultacyjny
 • Konsultacje psychologiczne
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Trening asertywności
 • Trening uczący zastępowania agresji

Pomoc adresowana jest do osób dorosłych, w szczególności zaś do osób doświadczających przemocy i sytuacji kryzysowej, a także do osób współuzależnionych, rodziców i opiekunów, którzy chcą wzmocnić swoje relacje z dziećmi, a także do osób które chcą pracować nad rozwijaniem własnych umiejętności asertywnego postępowania w relacjach społecznych oraz tych, którzy chcą nauczyć się zastępowania własnych zachowań agresywnych takimi, które są akceptowalne społecznie

 Pomoc jest bezpłatna dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od Gminy Wrocław oraz życzliwości władz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, która udostępniła Stowarzyszeniu pomieszczenia do prowadzenia działań statutowych. Adresatami oferty są mieszkańcy Gminy Wrocław

www.wroclaw.pl


Szanowni Państwo!

Wszystkie osoby, które doświadczyły przemocy w relacji z partnerem/partnerką, zapraszamy do udziału w badaniu prowadzonym przez zespół badawczy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, który od wielu lat zajmuje się badaniem przemocy domowej oraz wspieraniem osób doświadczających przemocy domowej.

Link do badania ← KLIKNIJ TUTAJ

Z góry dziękujemy za Państwa wkład w badanie!

dr Dorota Dyjakon, prof. DSW; mgr Wioletta Klimczak; mgr Robert Szablowski

———————————————————————————–

Zapraszamy na VIII interdyscyplinarną konferencję naukową finansowaną ze środków Gminy Wrocław, pn.: 

Więzi, które chronią. Bezpieczne dzieciństwo

TERMIN: 25 listopada 2022 r.

MIEJSCE: Dolnośląska Szkoła Wyższa, AULA

Celem konferencji jest pogłębianie, weryfikowanie i systematyzowanie wiedzy na temat przemocy, a także dyskusja dotycząca tych zagadnień.

Konferencja adresowana jest do pracowników naukowych: pedagogów, psychologów, socjologów, psychiatrów, oraz do praktyków: terapeutów, nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów, prawników, policjantów, lekarzy, osób pracujących   w obszarze przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, a także do wszystkich zainteresowanych, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę.

Program konferencji do pobrania ← KLIKNIJ TUTAJ

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 20.11.2022 r.

Zapisy ← KLIKNIJ TUTAJ

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. Każda zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie drogą mailową do dnia 22.11.2022 r. (proszę sprawdzić folder „Spam”!)

Patronat naukowy: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Konferencja organizowana w ramach realizacji zadania publicznego:

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ  pn.: „WROCŁAW BEZ PRZEMOCY 2022”finansowanego przez Gminę Wrocław

 
Z ogromną radością zawiadamiamy, że nasze Stowarzyszenie po raz kolejny będzie realizatorem zadania publicznego pt.:
 
„ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ pn.: „WROCŁAW BEZ PRZEMOCY 2022” finansowanego ze środków Gminy Wrocław

Kampania organizowana jest przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych i Wydział Promocji UM Wrocławia oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
 
Nasza organizacja, w ramach Kampanii zaplanowała szereg działań, tj. m.in.:
 
– Organizacja (VIII już edycji!) konferencji pt.: Więzi, które chronią” – w tym roku tematyka konferencji będzie dotyczyć przemocy wobec dzieci i odbędzie się stacjonarnie w Dolnośląskiej Szkole Wyższej (Termin realizacji: 25 listopada 2022 r., wkrótce uruchomimy zapisy);
 
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów antyprzemocowych „SZTAMA” dla chłopców w wieku 12 -18 lat (w podgrupach, w których różnica wieku nie jest większa niż 2 lata). Planujemy 6 warsztatów. W każdej grupie przeszkolimy od 8 do 12 chłopców. Warsztaty potrwają 2 dni. Jedna edycja obejmuje 12 godzin (Termin realizacji: wrzesień – listopad);
 
– Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „WenDo” dla dziewcząt w wieku 12-18 lat. Planujemy 6 warsztatów.  Jedna edycja obejmuje 12 godzin. Warsztaty będziemy prowadzić w szkołach, ośrodkach opiekuńczych, domach pieczy zastępczej, instytucjach aktywizujących i pomocowych dla młodzieży, domach kultury oraz z wolnego naboru (Termin realizacji: wrzesień – listopad);

 
– Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, w wieku 14-17 lat, pt.: ,,Przyszliśmy Was posłuchać” – warsztaty dotyczą emocji doświadczanych w sytuacjach kryzysowych i radzenia sobie z nimi (Termin realizacji: wrzesień – grudzień);
 
– Przygotowanie i przeprowadzenie Warsztatów Budowania Relacji – udział w zajęciach umożliwia doskonalenie umiejętności sprzyjających budowaniu konstruktywnych relacji rodzinnych. Planujemy 5 odrębnych warsztatów dla 6 do 10 osób w każdej grupie (Termin realizacji: październik);
 
– Przygotowanie i przeprowadzenie Treningu umiejętności wychowawczych – Program adresowany jest do rodziców dzieci w wieku do 13 roku życia (Termin realizacji: sierpień-październik).
 
Zapraszamy do korzystania z oferty!
 Trening umiejętności wychowawczych

Z uwagi na bardzo duże zapotrzebowanie, już od sierpnia zaczynamy realizację warsztatów pt.: „Trening umiejętności wychowawczych”. Program adresowany jest do rodziców dzieci w wieku do 13 roku życia.
 
Zapisy drogą telefoniczną: 731450926 (od poniedziałku do piątku, godz.: 15.00-18.00).
 
O kwalifikacji do programu decyduje trener prowadzący zajęcia. Liczba miejsc jest ograniczona!
 
Udział w treningu jest bezpłatny.
 
Działanie realizowane jest w ramach zadania publicznego pn.: „ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ pt.: „WROCŁAW BEZ PRZEMOCY 2022” finansowanego ze środków Gminy Wrocław.
 Trening uczący zastępowania agresji

Ogłaszamy nabór na Trening uczący zastępowania agresji. Grupa będzie miała charakter zamknięty. Trening adresowany jest do osób, które chcą pracować nad własnymi impulsami, kształtować umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze złością i zastępowania agresywnych zachowań społecznie akceptowanymi.

Udział w programie jest bezpłatny, realizowany w ramach projektu Wrocław BEZ przemocy, dofinansowanego przez Gminę Wrocław.

Nie jest to trening podnoszący kwalifikacje specjalistów!

Termin: 01-05.08.2022r., godz.: 9.00-14.00

O zakwalifikowaniu do treningu decyduje trener. Zapisy od dnia 4.07.2022 r pod numerem: 507026911 po godzinie 15.30 (można napisać sms lub email: kama1815@gmail.com – trenerka oddzwoni).

Zapraszamy!Już od jutra ruszamy z warsztatami dla młodzieży szkół średnich (14-17 lat) na temat radzenia sobie z emocjami doświadczanymi w kryzysie pt.: „Przyszliśmy Was posłuchać”.

Warsztat poprowadzą wspaniałe wolontariuszki Stowarzyszenia Psychoedukacji i Terapii „Evolutio”, studentki kierunku psychologia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej: Katarzyna Nowacka i Karolina Zygnerska.

Celem warsztatu jest kształtowanie u młodzieży umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami w sytuacji kryzysowej.

Jutrzejszy warsztat zapoczątkuje serię podobnych działań adresowanych do szkół średnich.

W 2022 roku realizujemy ofertę adresowaną do mieszkańców Gminy WrocławOgłaszamy nabór do

Grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy 

Udział w grupie możliwy jest po wcześniejszej konsultacji indywidualnej. O kwalifikacji do grupy decyduje psycholog.

Grupa ma charakter zamknięty


Trening Budowania Relacji

Trening adresowany jest szczególnie do osób będących w związkach (formalnych i nieformalnych), ale również do osób, które mają trudności z budowaniem relacji.

Celem Treningu Budowania Relacji jest wzmacnianie umiejętności społecznych i komunikacyjnych w bliskich relacjach, szczególnie w rodzinie, zwiększanie zasobów i umiejętności małżonków/partnerów, których będą mogli używać w sytuacjach codziennych oraz trudnych i konfliktowych w rodzinie.

 Zgłoszenia: dr Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk, tel. 537 107 402

Realizacja  zadania publicznego pn.: ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA – Pora-Dnia dla Rodzin, dofinansowanego przez Gminę Wrocław


Zapraszamy na bezpłatny

TRENING  ASERTYWNOŚCI

Terminy realizacji:

marzec  2023 r.

Zgłoszenia: tel. 537 107 402


 

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia grupowe pt.:

Trening kompetencji wychowawczych

Zajęcia adresowane są do rodziców, którzy zainteresowani są zdobywaniem wiedzy i ćwiczeniem umiejętności  sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji z dzieckiem opartych na wzajemnym szacunku. Uczestnicy treningu będą mieli możliwość pracowania na konkretnych (także własnych) sytuacjach, wypracowując rozwiązania sprzyjające budowaniu zdrowych relacji rodzic-dziecko. Celem treningu jest zwiększanie kompetencji rodzicielskich uczestników.

O zakwalifikowaniu do programu decyduje trener prowadzący zajęcia

UWAGA: OBECNIE BRAK WOLNYCH MIEJSC

Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem:  731 450 926

Trening realizowany jest w ramach projektów dofinansowanych przez Gminę Wrocław