Aktualności


Zapraszamy na VII interdyscyplinarną konferencję naukową finansowaną ze środków Gminy Wrocław, pn.: 

Więzi, które chronią. Prewencja i interwencja wobec przemocy

25 listopada 2021 r.

ONLINE

Celem konferencji jest pogłębianie, weryfikowanie i systematyzowanie wiedzy na temat  przemocy, a także dyskusja dotycząca tych zagadnień.

 Konferencja adresowana jest do pracowników naukowych: pedagogów, psychologów, socjologów, psychiatrów oraz do praktyków: psychoterapeutów, nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, prawników, policjantów, lekarzy, osób pracujących   w obszarze przeciwdziałania przemocy, a także do wszystkich zainteresowanych, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę.

Program konferencji do pobrania ← KLIKNIJ TUTAJ

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 20.11.2020 r.

Zapisy ← KLIKNIJ TUTAJ

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. Każda zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie drogą mailową do dnia 22.11.2021 r. (proszę sprawdzić folder „Spam”!)

Patronat naukowy: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Konferencja organizowana jest w ramach realizacji zadania publicznego: Zorganizowanie i przeprowadzenie działań w ramach kampanii społecznej pn.: „WROCŁAWSKA KAMPANIA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 2021”


Trening uczący zastępowania agresji

Ogłaszamy nabór na Trening uczący zastępowania agresji. Grupa będzie miała charakter zamknięty. Trening adresowany jest do osób, które chcą pracować nad własnymi impulsami, kształtować umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze złością i zastępowania agresywnych zachowań społecznie akceptowanymi.

Udział w programie jest bezpłatny, realizowany w ramach projektu Wrocław BEZ przemocy, dofinansowanego przez Gminę Wrocław.

Nie jest to trening podnoszący kwalifikacje specjalistów!

Termin 23.08-27.08.2021r., godz.: 14.30-20.30.

O zakwalifikowaniu do treningu decyduje trener. Zapisy: 507026911 po godzinie 15.30 (można napisać sms lub email: kama1815@gmail.com – trenerka oddzwoni).

Zapraszamy!


Trening Budowania Relacji

Trening adresowany jest szczególnie do osób będących w związkach (formalnych i nieformalnych), ale również do osób, które mają trudności z budowaniem relacji.

Celem Treningu Budowania Relacji jest wzmacnianie umiejętności społecznych i komunikacyjnych w bliskich relacjach, szczególnie w rodzinie, zwiększanie zasobów i umiejętności małżonków/partnerów, których będą mogli używać w sytuacjach codziennych oraz trudnych i konfliktowych w rodzinie.

Miejsce: Sektor 3, ul. Legnicka 65, Wrocław

Terminy realizacji oraz tematy poszczególnych warsztatów: godz.: 16:30-19:30

22.04.2021 POROZMAWIAJMY O MIŁOŚCI… Jak wyrażać emocje i uczucia? 
20.05.2021 BYCIE SOBĄ W RELACJI… Samoświadomość i samokontrola a budowanie satysfakcjonujących relacji
17.06.2021 CZY ZAWSZE MUSIMY SIĘ ZGADZAĆ? Radzenie sobie z konfliktami domowymi
23.09.2021 FUNDAMENTY MOICH RELACJI. Co nas naprawdę scala i wzmacnia?
21.10.2021 WZMACNIANIE ZAUFANIA I AKCEPTACJI. Radzenie sobie z poczuciem odrzucenia, brakiem akceptacji partnera, rozczarowaniem i zazdrością
18.11.2021 TOKSYCZNE RELACJE. Kiedy relacja staje się niszcząca? Radzenie sobie z manipulacją w związku
16.12.2021 NASZE WSPÓLNE PLANY – KONFLIKT CZY BUDOWANIE RELACJI? Satysfakcjonujące współdecydowanie o małych i ważnych sprawach

 Zgłoszenia: dr Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk, tel. 537 107 402

Realizacja  zadania publicznego pn.: ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA – Pora-Dnia dla Rodzin, dofinansowanego przez Gminę Wrocław


Zapraszamy na bezpłatny

TRENING  ASERTYWNOŚCI

Terminy realizacji:

I edycja: 4 i 11 lutego 2021 r., godz.: 16.00-20.00

II edycja: 4 i 11 marca 2021 r., godz. 16.00-20.00

III edycja: 1 i 8.07 lipca 2021 r., godz.: 16.00-20.00

IV edycja: 2 i 9 września 2021 r., godz. 16.00-20.00

Zgłoszenia: tel. 537 107 402

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach ONLINE w ramach

VII Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa

pt.: Porozmawiajmy o miłości. Jak wyrażać swoje uczucia.
Prowadząca: dr Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk
 Termin:  8 lutego 2021 godz.: 16.30-19.30 
Zapisy: 537 107 402
Wydarzenie organizowane we współpracy w Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Wrocławia i Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego


Zapraszamy na bezpłatne zajęcia grupowe pt.:

Trening kompetencji wychowawczych

Zajęcia adresowane są do rodziców, którzy zainteresowani są zdobywaniem wiedzy i ćwiczeniem umiejętności  sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji z dzieckiem opartych na wzajemnym szacunku. Uczestnicy treningu będą mieli możliwość pracowania na konkretnych (także własnych) sytuacjach, wypracowując rozwiązania sprzyjające budowaniu zdrowych relacji rodzic-dziecko. Celem treningu jest zwiększanie kompetencji rodzicielskich uczestników.

W 2021 roku zaplanowano 2 edycje treningu. Każdy trening obejmuje 6 pięciogodzinnych spotkań.

O zakwalifikowaniu do programu decyduje trener prowadzący zajęcia

UWAGA: OBECNIE BRAK WOLNYCH MIEJSC

Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem:  731 450 926

Trening realizowany jest w ramach projektów dofinansowanych przez Gminę Wrocław 


Informujemy, że 12 stycznia 2021 roku rusza

Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy 

Udział w grupie możliwy jest po wcześniejszej konsultacji indywidualnej.

Grupa ma charakter zamknięty

Zapisy pod nr telefonu: 731 450 926

Pomoc jest BEZPŁATNA

Projekt: WROCŁAW BEZ PRZEMOCY dofinansowany przez Gminę Wrocław


Informujemy, że w 2021 roku realizujemy ofertę adresowaną do mieszkańców Gminy Wrocław realizowane w ramach realizacji zadania publicznego

ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA

Pora-Dnia dla Rodzin

dofinansowanego przez Gminę Wrocław

W ramach projektu oferujemy:

– Konsultacje psychologiczne 

– Konsultacje pedagogiczne

– Konsultacje dla par

– Trening kompetencji wychowawczych 

– Trening budowania relacji

Obowiązuje rejestracja telefoniczna:  731 450 926

Oferta adresowana jest do dorosłych mieszkańców Gminy Wrocław, w tym w szczególności do:

 • osób potrzebujących uzyskania psychologicznego wsparcia
 • rodziców, opiekunów i wychowawców zainteresowanych doskonaleniem swoich kompetencji wychowawczych
 • osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia pedagoga w szarze doświadczanych trudności natury wychowawczej i budowaniem zdrowych relacji z dzieckiem
 • kobiet będących w ciąży oraz ich partnerów
 • osób będących w związkach partnerskich (formalnych i nieformalnych), które zainteresowane są zwiększaniem swoich kompetencji w zakresie budowania zdrowych relacji partnerskich i rodzinnych
 • osób zainteresowanych wzmacnianiem swoich kompetencji psychospołecznych
 • osób doświadczających kryzysu np. w związku z sytuacją konfliktową w rodzinie lub w związku z utratą bliskiej osoby (np. w wyniku śmierci lub rozstania z partnerem, albo jego odejścia lub utraty innej ważnej osoby)
 • osób doświadczających przemocy
 • osób doświadczających trudności w związku z funkcjonowaniem w bliskiej relacji z osobą uzależnioną.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty w ramach projektu

Wrocław BEZ przemocy

POMOC PSYCHOSPOŁECZNA I PRAWNA OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

W ofercie:

 • Punkt informacyjno-konsultacyjny
 • Konsultacje psychologiczne
 • Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemoc
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Trening asertywności
 • Trening uczący zastępowania agresji

Pomoc adresowana jest do osób dorosłych, w szczególności zaś do osób doświadczających przemocy i sytuacji kryzysowej, a także do osób współuzależnionych, rodziców i opiekunów, którzy chcą wzmocnić swoje relacje z dziećmi, a także do osób które chcą pracować nad rozwijaniem własnych umiejętności asertywnego postępowania w relacjach społecznych oraz tych, którzy chcą nauczyć się zastępowania własnych zachowań agresywnych takimi, które są akceptowalne społecznie

Obowiązuje rejestracja telefoniczna: 731 450 926

 Pomoc jest bezpłatna dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od Gminy Wrocław oraz życzliwości władz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, która udostępniła Stowarzyszeniu pomieszczenia do prowadzenia działań statutowych. Adresatami oferty są mieszkańcy Gminy Wrocław

www.wroclaw.pl