Aktualności


Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii EVOLUTIO ogłasza nabór na Trening uczący zastępowania agresji.
Grupa treningowa będzie miała charakter zamknięty, do 10 osób.

Przypominamy, że nie jest to szkolenie dla specjalistów, którzy chcą podnieść kwalifikacje, tylko dla osób mających trudności z kontrolą impulsów i popędów agresji.

Udział w programie jest bezpłatny, realizowany w ramach projektu Wrocław BEZ Przemocy, dofinansowanego przez Gminę Wrocław.

Termin: 26.08-30.08.2024r. w godz.: 9.00 14.00. Aby ukończyć trening konieczna jest obecność na wszystkich spotkaniach.


O zakwalifikowaniu do treningu decyduje trener. Zapisy tel.: 507026911, kama1815@gmail.com (mail lub sms).


Zapraszamy do zapisów na bezpłatne konsultacje indywidualne z psychologiem dla dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat.

Dostępne terminy konsultacji: 2.07, 4.07, 9.07 oraz  22.08, 29.08. 2024 r., w godz.: 12.00-16.00

Miejsce: Uniwersystet Dolnośląski DSW, ul. Strzegomska 47, s. 1

Zapisy: tel. 507 188 022

Liczba miejsc jest ograniczona. Aby skorzystać z konsultacji, wymagana jest pisemna zgoda (lub obecność) opiekuna prawnego.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolutio” w partnerstwie z Akademickim Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Projekt finansowany jest ze środków Gminy Wrocław.


Informujemy, że w okresie od lipca do grudnia 2024 roku realizujemy projekt dofinansowany przez Gminę Wrocław, pn.: PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W ŚRODOWISKU DZIECI I MŁODZIEŻY WROCŁAWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

W ramach projektu oferujemy:

– konsultacje indywidualne dla dzieci młodzieży w wieku 12-18 lat,

– konsultacje grupowe – konsultacje indywidualne dla dzieci młodzieży w wieku 12-18 lat (prowadzone we wrocławskich szkołach),

– trening uczący zastępowania agresji dla dzieci młodzieży w wieku 12-18 lat (prowadzone we wrocławskich szkołach),

– warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat.

Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolutio” w partnerstwie z Akademickim Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Projekt finansowany jest ze środków Gminy Wrocław.


Informujemy, że w okresie od marca do grudnia 2024 roku realizujemy projekt dofinansowany przez Gminę Wrocław, pn.:

SZKOLENIA DLA PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

Szkolenia adresowane są do specjalistów z Gminy Wrocław z obszaru odziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych adresowanych do osób stosujących przemoc – ETAP II i III

Uczestnikami szkoleń są osoby z wykształceniem pedagogicznym/psychologicznym, które zgodnie ze standardami ustawowymi mogą prowadzić programy psychologiczno-terapeutyczne (rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z dnia 22 czerwca 2023 r.) i korekcyjno-edukacyjne (rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r.) dla osób stosujących przemoc. Podczas szkoleń uczestnicy uzupełnią swoje kwalifikacje w zakresie uprawnień do prowadzenia w/w programów.


Zapraszamy na bezpłatne zajęcia grupowe pt.:

Trening kompetencji wychowawczych

Termin realizacji obejmuje 6 spotkań: środy (od 8.05.2024 r.) w godzinach 16.00-20.00

ZAPISY pod nr tel.: 503 743 012 (o zakwalifikowaniu do programu decyduje trener prowadzący zajęcia).

Zajęcia adresowane są do rodziców, którzy zainteresowani są zdobywaniem wiedzy i ćwiczeniem umiejętności  sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji z dzieckiem opartych na wzajemnym szacunku. Uczestnicy treningu będą mieli możliwość omawiania konkretnych przypadków i sytuacji wypracowując rozwiązania sprzyjające budowaniu zdrowych relacji rodzic-dziecko. Celem treningu jest zwiększanie kompetencji rodzicielskich uczestników.


Zapraszamy do korzystania z naszej oferty w ramach projektu

ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA

Pora-Dnia dla Rodzin

dofinansowanego przez Gminę Wrocław

W ramach projektu oferujemy:

– Konsultacje psychologiczne 

– Konsultacje pedagogiczne

– Konsultacje dla par

– Trening kompetencji wychowawczych 

– Trening budowania relacji

Obowiązuje rejestracja telefoniczna:  

Kontakt telefoniczny: pn. – pt., godz.: 16.00-18.00, tel. 731 450 926

Oferta adresowana jest do dorosłych mieszkańców Gminy Wrocław, w tym w szczególności do:

 • osób potrzebujących uzyskania psychologicznego wsparcia
 • rodziców, opiekunów i wychowawców zainteresowanych doskonaleniem swoich kompetencji wychowawczych
 • osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia pedagoga w szarze doświadczanych trudności natury wychowawczej i budowaniem zdrowych relacji z dzieckiem
 • kobiet będących w ciąży oraz ich partnerów
 • osób będących w związkach partnerskich (formalnych i nieformalnych), które zainteresowane są zwiększaniem swoich kompetencji w zakresie budowania zdrowych relacji partnerskich i rodzinnych
 • osób zainteresowanych wzmacnianiem swoich kompetencji psychospołecznych
 • osób doświadczających kryzysu np. w związku z sytuacją konfliktową w rodzinie lub w związku z utratą bliskiej osoby (np. w wyniku śmierci lub rozstania z partnerem, albo jego odejścia lub utraty innej ważnej osoby)
 • osób doświadczających przemocy
 • osób doświadczających trudności w związku z funkcjonowaniem w bliskiej relacji z osobą uzależnioną.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty w ramach projektu

Wrocław BEZ przemocy

POMOC PSYCHOSPOŁECZNA I PRAWNA OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

W ofercie:

 • Konsultacje psychologiczne
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Trening asertywności
 • Trening uczący zastępowania agresji

Pomoc adresowana jest do osób dorosłych, w szczególności zaś do osób doświadczających przemocy i sytuacji kryzysowej, a także do osób współuzależnionych, rodziców i opiekunów, którzy chcą wzmocnić swoje relacje z dziećmi, a także do osób które chcą pracować nad rozwijaniem własnych umiejętności asertywnego postępowania w relacjach społecznych oraz tych, którzy chcą nauczyć się zastępowania własnych zachowań agresywnych takimi, które są akceptowalne społecznie


Trening Budowania Relacji

Trening adresowany jest szczególnie do osób będących w związkach (formalnych i nieformalnych), ale również do osób, które mają trudności z budowaniem relacji.

Celem Treningu Budowania Relacji jest wzmacnianie umiejętności społecznych i komunikacyjnych w bliskich relacjach, szczególnie w rodzinie, zwiększanie zasobów i umiejętności małżonków/partnerów, których będą mogli używać w sytuacjach codziennych oraz trudnych i konfliktowych w rodzinie.

 Terminy realizacji w 2024 r.: 15.02, 14.03, 18.04, 16.05, 1.06, 4.07, 12.09, 10.10, 14.11, 12.12.

Zgłoszenia: tel. 537 107 402


TRENING  ASERTYWNOŚCI

Terminy realizacji: luty, marzec, maj, wrzesień i październik  2024 r.

Zgłoszenia: tel. 537 107 402


Zapraszamy na bezpłatne zajęcia grupowe pt.:

Trening kompetencji wychowawczych

Zajęcia adresowane są do rodziców, którzy zainteresowani są zdobywaniem wiedzy i ćwiczeniem umiejętności  sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji z dzieckiem opartych na wzajemnym szacunku. Uczestnicy treningu będą mieli możliwość pracowania na konkretnych (także własnych) sytuacjach, wypracowując rozwiązania sprzyjające budowaniu zdrowych relacji rodzic-dziecko. Celem treningu jest zwiększanie kompetencji rodzicielskich uczestników.

O zakwalifikowaniu do programu decyduje trener prowadzący zajęcia

TERMINY: Maj i czerwiec 2024

Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem:  731 450 926


Zapraszamy na IX interdyscyplinarną konferencję naukową, pn.: 

Więzi, które chronią. Jesień życia, godna i bezpieczna

TERMIN: 24 listopada 2023 r.

MIEJSCE: Aula Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW

Konferencja adresowana jest do pracowników naukowych: pedagogów, psychologów, socjologów, psychiatrów, oraz do praktyków: terapeutów, nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów, prawników, policjantów, lekarzy, osób pracujących   w obszarze przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, a także do wszystkich zainteresowanych, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę.

Program konferencji do pobrania ← KLIKNIJ TUTAJ

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 20.11.2023 r.

Zapisy ← KLIKNIJ TUTAJ

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. Każda zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie drogą mailową do dnia 22.11.2023 r. (proszę sprawdzić folder „Spam”!)

Patronat naukowy: Uniwersytet Dolnośląski DSW

Konferencja organizowana w ramach realizacji zadania publicznego:

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ  pn.: „WROCŁAW BEZ PRZEMOCY 2023”finansowanego przez Gminę Wrocław


Z ogromną radością zawiadamiamy, że nasze Stowarzyszenie po raz kolejny będzie realizatorem zadania publicznego pt.:
 
„ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ pn.: „WROCŁAW BEZ PRZEMOCY 2022” finansowanego ze środków Gminy Wrocław

Kampania organizowana jest przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych i Wydział Promocji UM Wrocławia oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
 
Nasza organizacja, w ramach Kampanii zaplanowała szereg działań, tj. m.in.:
 
– Organizacja (VIII już edycji!) konferencji pt.: Więzi, które chronią” – w tym roku tematyka konferencji będzie dotyczyć przemocy wobec dzieci i odbędzie się stacjonarnie w Dolnośląskiej Szkole Wyższej (Termin realizacji: 25 listopada 2022 r., wkrótce uruchomimy zapisy);
 
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów antyprzemocowych „SZTAMA” dla chłopców w wieku 12 -18 lat (w podgrupach, w których różnica wieku nie jest większa niż 2 lata). Planujemy 6 warsztatów. W każdej grupie przeszkolimy od 8 do 12 chłopców. Warsztaty potrwają 2 dni. Jedna edycja obejmuje 12 godzin (Termin realizacji: wrzesień – listopad);
 
– Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „WenDo” dla dziewcząt w wieku 12-18 lat. Planujemy 6 warsztatów.  Jedna edycja obejmuje 12 godzin. Warsztaty będziemy prowadzić w szkołach, ośrodkach opiekuńczych, domach pieczy zastępczej, instytucjach aktywizujących i pomocowych dla młodzieży, domach kultury oraz z wolnego naboru (Termin realizacji: wrzesień – listopad);

 
– Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, w wieku 14-17 lat, pt.: ,,Przyszliśmy Was posłuchać” – warsztaty dotyczą emocji doświadczanych w sytuacjach kryzysowych i radzenia sobie z nimi (Termin realizacji: wrzesień – grudzień);
 
– Przygotowanie i przeprowadzenie Warsztatów Budowania Relacji – udział w zajęciach umożliwia doskonalenie umiejętności sprzyjających budowaniu konstruktywnych relacji rodzinnych. Planujemy 5 odrębnych warsztatów dla 6 do 10 osób w każdej grupie (Termin realizacji: październik);
 
– Przygotowanie i przeprowadzenie Treningu umiejętności wychowawczych – Program adresowany jest do rodziców dzieci w wieku do 13 roku życia (Termin realizacji: sierpień-październik).
 
Zapraszamy do korzystania z oferty!
 
 

Trening uczący zastępowania agresji

Ogłaszamy nabór na Trening uczący zastępowania agresji. Grupa będzie miała charakter zamknięty. Trening adresowany jest do osób, które chcą pracować nad własnymi impulsami, kształtować umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze złością i zastępowania agresywnych zachowań społecznie akceptowanymi.

Udział w programie jest bezpłatny, realizowany w ramach projektu Wrocław BEZ przemocy, dofinansowanego przez Gminę Wrocław.

Nie jest to trening podnoszący kwalifikacje specjalistów!

Termin: sierpień 2023r.,

O zakwalifikowaniu do treningu decyduje trener. Zapisy pod numerem: 507026911 po godzinie 15.30 (można napisać sms lub email: kama1815@gmail.com – trenerka oddzwoni).

Zapraszamy!


Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy 

Udział w grupie możliwy jest po wcześniejszej konsultacji indywidualnej. O kwalifikacji do grupy decyduje psycholog.

Grupa ma charakter zamknięty