Kontakt

Adres siedziby: ul. Legnicka 65; 54-206 Wrocław

Adres realizacji działań:  ul. Legnicka 65 (SEKTOR 3)

oraz ul. Strzegomska 47 i 55 we Wrocławiu (Dolnośląska Szkoła Wyższa)

tel : 731 450 926

e-mail: evolutio.stow@gmail.com

Nr KRS: 0000083963

Numer konta:    BGŻ  64 2030 0045 1110 0000 0420 10

Zapraszamy również na naszego fanpage:

www.facebook.com/StowarzyszenieEvolutio

http://www.facebook.com/WroclawBezPrzemocy