Pora-Dnia dla Rodzin

Projekt realizowany w ramach zadania publicznego ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA  dofinansowanego przez Gminę Wrocław

Oferujemy:

 • Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne
 • Poradnictwo dla par
 • Trening kompetencji wychowawczych
 • Trening budowania relacji

Kontakt telefoniczny: pn. – pt., godz.: 16.00-18.00, tel. 731 450 926

Oferta adresowana jest do dorosłych mieszkańców Gminy Wrocław, w tym w szczególności do:

 • osób potrzebujących uzyskania psychologicznego wsparcia,
 • rodziców, opiekunów i wychowawców zainteresowanych doskonaleniem swoich kompetencji wychowawczych,
 • osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia pedagoga w obszarze doświadczanych trudności natury wychowawczej i budowaniem zdrowych relacji z dzieckiem,
 • kobiet będących w ciąży oraz ich partnerów,
 • osób będących w związkach partnerskich (formalnych i nieformalnych), które zainteresowane są zwiększaniem swoich kompetencji w zakresie budowania zdrowych relacji partnerskich i rodzinnych,
 • osób zainteresowanych wzmacnianiem swoich kompetencji psychospołecznych,
 • osób doświadczających kryzysu np. w związku z sytuacją konfliktową w rodzinie lub w związku z utratą bliskiej osoby (np. w wyniku śmierci lub rozstania z partnerem, albo jego odejścia lub utraty innej ważnej osoby),
 • osób doświadczających przemocy,
 • osób doświadczających trudności w związku z funkcjonowaniem w bliskiej relacji z osobą uzależnioną.

Zapraszamy również na naszego fanpage:

www.facebook.com/StowarzyszenieEvolutio

http://www.facebook.com/WroclawBezPrzemocy