Wrocław BEZ przemocy

POMOC PSYCHOSPOŁECZNA I PRAWNA OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

dofinansowanego przez Gminę Wrocław

W ofercie:

  • Konsultacje psychologiczne 
  • Trening umiejętności wychowawczych 
  • Trening asertywności
  • Trening uczący zastępowania agresji:
 •  

Pomoc adresowana jest w szczególności do osób doświadczających przemocy i sytuacji kryzysowej oraz ich rodzin, osób funkcjonujących w bliskich relacjach z osobami uzależnionymi, rodziców i opiekunów, którzy chcą wzmocnić swoje relacje z dziećmi rozwijając kompetencje wychowawcze, a także do osób które chcą pracować nad rozwijaniem własnych umiejętności asertywnego postępowania w relacjach społecznych oraz tych, którzy chcą nauczyć się zastępowania zachowań agresywnych takimi, które są akceptowane społecznie

Kontakt telefoniczny: pn. – pt., godz.: 16.00-18.00, tel. 731 450 926

 Pomoc jest bezpłatna. 

Adresatami oferty są mieszkańcy Gminy Wrocław

www.wroclaw.pl


Zapraszamy również na fanpage projektu:

 http://www.facebook.com/WroclawBezPrzemocy

www.facebook.com/StowarzyszenieEvolutioO tym, iż warto korzystać z oferowanej przez nas pomocy, świadczą podsumowania doświadczeń z bycia uczestnikiem grupy wsparcia osób korzystających z naszej pomocy w poprzednich edycjach. Poniżej kilka cytatów uczestników grup wsparcia:

„Bycie w grupie bardzo pomogło mi w budowaniu poczucia WŁASNEJ wartości. Nie potrzebuję ocen innych ludzi. Grupa pomogła mi w zdobywaniu wiedzy jak radzić sobie z własnymi słabościami, problemami. Nauka asertywności. Bardzo dziękuję wszystkim kobietom za wsparcie. Chciałabym, żeby kobiety brały udział w takich zajęciach, aby mogły skorzystać z pomocy.”

„Grupa pomogła mi uwierzyć, że druga osoba może nam pomóc.”

„Udział w grupie podniósł moją samoocenę, akceptację siebie oraz sytuacji życiowych. Nauczyłam się okazywania uczuć przed sobą samą. Teraz pozwalam sobie na przeżywanie emocji. Udział w grupie pomógł mi w rozwiązaniu wielu życiowych sytuacji, problemów. Bardzo dziękuję za tą grupę wsparcia, przede wszystkim za osobę prowadzącą, która zawsze służyła radą i pomocą.”

„Dokonało się coś niewidzialnego, miewam częściej dobry nastrój, rzadziej przygnębienie, większą siłę i moc w sobie – nie załamuję się tak łatwo.”

„Grupa dała mi odwagę i większą wiarę w siebie.”

„Bycie w grupie spowodowało, iż wiem, że jestem silna. Również w swojej asertywności, stałam się bardziej wiarygodna. Grupa pomogła mi w odnalezieniu siebie, dała mi „narzędzia do działania”.

„Bycie w grupie sprawiło, że zrozumiałam, iż to,  w jaki sposób się czuję, zależy ode mnie samej, potrafię się dowartościować. Grupa pomogła mi w umiejętności słuchania innych i dostrzegania problemów innych. Prowadząca warsztaty jest osobą bardzo wrażliwą, kompetentną. Uważam, że warsztaty są bardzo pomocne.”


PORADNIK DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE


POMOC MEDYCZNA I OBDUKCJE DLA OSÓB DOŚWIADCZONYCH PRZEMOCĄ
Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu – tel. 999

Obdukcje lekarskie przeprowadzane są w Zakładzie Medycyny Sądowej

 • ul. Mikulicza Radeckiego 4, Wrocław
 • tel. 071-784-14-66
 • tel. 071-784-14-60
  Badania sądowo-lekarskie przeprowadzane są w Zakładzie od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-12:00.
 • rejestracja: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30-11:00
  1. Ważne informacje:

Obdukcja to badanie lekarskie, którego celem jest stwierdzenie obrażeń ciała oraz ustalenie ich przyczyny.  W wydanym zaświadczeniu lekarz opisuje stwierdzone obrażenia ciała, często również wskazuje prawdopodobną przyczynę urazów. Celem obdukcji lekarskiej jest nie tylko potwierdzenie doznanych obrażeń, ale i prawna ocena czasu naruszania czynności narządów ciała, co ułatwia zakwalifikowanie zdarzenia prawnie. Taka opinia może zostać wykorzystana podczas oficjalnego postępowania. W większości spraw karnych dotyczących ataku czy pobicia, właśnie obdukcja stanowi kluczowy materiał dowodowy.

 1. Obdukcja lekarska jest płatna, koszt wynosi 230 zł. Bezpłatnie obdukcja wykonywana jest na podstawie zaświadczenia z policji lub prokuratury informującego o pokryciu kosztów przez ww. organy.
 2. W przypadku posiadania przez pokrzywdzonego jakiejkolwiek dokumentacji lekarskiej z leczenia skutków obrażeń istnieje konieczność okazania jej lekarzowi przeprowadzającemu badanie (treść dokumentacji medycznej wpisywana jest do zaświadczenia)”.
 3. Obdukcje może wystawić tylko lekarz do tego uprawniony – lekarz medycyny sądowej. Natomiast lekarz pierwszego kontaktu poza udzieleniem pomocy medycznej jest zobowiązany wystawić na prośbę pacjenta zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach i podjętym leczeniu.
 4. Obdukcja jest odpłatna i nie podlega ustawie, zaświadczenie lekarskie jest nieodpłatne.
 5. Konieczne jest okazanie przez osobę badaną lub jej opiekuna prawnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).