Aktualności

Zamieszczono dnia:  04.09.2019r.
Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt.

„Porozmawiajmy o miłości…  Jak werbalizować uczucia? Jak rozumieć i wyrażać przeżywane emocje”

TERMIN: 18.09.2019, godz.: 16:00-19:00

Miejsce: ul. Legnicka 65 (Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3)

Warsztaty odbywają się w ramach Treningu Budowania Relacji, w projekcie Pora-Dnia dla Rodzin dofinansowanym przez Gminę Wrocław www.wroclaw.pl
Trening adresowany jest szczególnie do osób będących w związkach (formalnych i nieformalnych), ale również do osób, które mają trudności z budowaniem relacji. Jego celem jest wzmacnianie umiejętności społecznych i komunikacyjnych w bliskich relacjach, szczególnie w rodzinie, zwiększanie zasobów i umiejętności małżonków/partnerów, których będą mogli używać w sytuacjach codziennych oraz trudnych i konfliktowych w rodzinie.

Zgłoszenia:  tel. 662 767 681


Zamieszczono dnia:  29.08.2019r.

Mamy przyjemność poinformować, że trwają przygotowania do

V edycji Interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt.

„Więzi, które chronią”

dofinansowanej ze środków Gminy Wrocław,

która odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2019 roku.

Wkrótce podamy więcej szczegółów!


Zamieszczono dnia:  19.08.2019r.

Uprzejmie informujemy, iż do 28.08 stowarzyszenie będzie nieczynne z uwagi na okres urlopowy.

Zapraszamy do kontaktu po tym terminie.


Zamieszczono dnia:  10.07.2019r.

Ogłaszamy nabór na wakacyjny: Trening uczący Zastępowania Agresji

Grupa treningowa będzie miała charakter zamknięty. Maksymalna liczba uczestników to 12 osób. Zapraszamy zarówno mężczyzn, jak i kobiety.

Udział w programie jest bezpłatny, realizowany w ramach projektu Wrocław bez Przemocy dofinansowanego przez Gminę Wrocław.

Termin 26.08.-30.08.2019r.

Miejsce: ul. Strzegomska 55 (budynek DSW)

Obowiązują zapisy! O zakwalifikowaniu decyduje trener prowadzący grupę

Zapisy: tel.: 690 099 920


Zamieszczono dnia:  24.06.2019r.
Zapraszamy na bezpłatny TRENING  ASERTYWNOŚCI
Trening będzie realizowany w ramach dwóch spotkań:
10 oraz 17 lipca 2019 r. godz. 16:00-20:00
Miejsce: ul.  Strzegomska 55, sala 106 (1 piętro) – budynek Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, we Wrocławiu
Trening asertywności organizowany jest w ramach projektu Wrocław BEZ Przemocy dofinansowanego przez Gminę Wrocław www.wroclaw.pl
Zgłoszenia: tel. 662 767 681

Zamieszczono dnia:  22.06.2019r.

Ogłaszamy nabór na: Trening uczący Zastępowania Agresji

Grupa treningowa będzie miała charakter zamknięty. Maksymalna liczba uczestników to 10 osób. Zapraszamy zarówno mężczyzn, jak i kobiety.

Udział w programie jest bezpłatny, realizowany w ramach projektu Wrocław bez Przemocy dofinansowanego przez Gminę Wrocław.

Termin 26.08.-30.08.2019r. w godzinach 9.00- 14.00

Miejsce: ul. Strzegomska 55 (budynek DSW).

udział w programie poprzedza konsultacja indywidualna. O zakwalifikowaniu decyduje trener prowadzący grupę.

Zapisy: tel.: 690 099 920


Zamieszczono dnia:  15.04.2019r.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach grupowych dla rodziców pt.: Trening kompetencji wychowawczych

Zajęcia adresowane są do rodziców, którzy zainteresowani są zdobywaniem wiedzy i ćwiczeniem umiejętności  sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji z dzieckiem opartych na wzajemnym szacunku. Uczestnicy treningu będą mieli możliwość pracowania na konkretnych (także własnych) sytuacjach, wypracowując rozwiązania sprzyjające budowaniu zdrowych relacji rodzic-dziecko. Celem treningu jest zwiększanie kompetencji rodzicielskich uczestników.

Trening obejmuje 6 pięciogodzinnych spotkań od 2.07.2019r. i 3.09.2019r. O zakwalifikowaniu do programu decyduje trener prowadzący zajęcia.

Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem:  731 450 926

Trening zorganizowany jest w ramach projektu Wrocław BEZ Przemocy dofinansowanego przez Gminę Wrocław (www.wroclaw.pl)


Zamieszczono dnia:  03.06.2019r.
Zapraszamy na bezpłatny TRENING  ASERTYWNOŚCI
Trening będzie realizowany w ramach dwóch spotkań:
19 oraz 26 czerwca 2019 r. godz. 16:00-20:00
Miejsce: ul.  Strzegomska 55, sala 106 (1 piętro) – budynek Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, we Wrocławiu
Trening asertywności organizowany jest w ramach projektu Wrocław BEZ Przemocy dofinansowanego przez Gminę Wrocław www.wroclaw.pl
Zgłoszenia: tel. 662 767 681

Zamieszczono dnia:  01.05.2019r.
Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt. „INDYWIDUALNOŚĆ CZY ZWIĄZANIE? Harmonia w związku i rodzinie”,
Termin: 15.05.2019, w godz. 16:00-19:00
Miejsce: ul. Legnicka 65(Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3)
Warsztaty realizowane są w ramach Treningu Budowania Relacji, w projekcie Pora-Dnia dla Rodzin (Organizowanie i prowadzenie punktów poradnictwa rodzinnego na terenie Wrocławia) dofinansowanym przez Gminę Wrocław
Trening adresowany jest szczególnie do osób będących w związkach (formalnych i nieformalnych), ale również do osób, które mają trudności z budowaniem relacji. Jego celem jest wzmacnianie umiejętności społecznych i komunikacyjnych w bliskich relacjach, szczególnie w rodzinie, zwiększanie zasobów i umiejętności małżonków/partnerów, których będą mogli używać w sytuacjach codziennych oraz trudnych i konfliktowych w rodzinie.
Zgłoszenia: dr Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk , tel. 662 767 681

Zamieszczono dnia:  15.04.2019r.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach grupowych dla rodziców pt.: Trening kompetencji wychowawczych

Zajęcia adresowane są do rodziców, którzy zainteresowani są zdobywaniem wiedzy i ćwiczeniem umiejętności  sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji z dzieckiem opartych na wzajemnym szacunku. Uczestnicy treningu będą mieli możliwość pracowania na konkretnych (także własnych) sytuacjach, wypracowując rozwiązania sprzyjające budowaniu zdrowych relacji rodzic-dziecko. Celem treningu jest zwiększanie kompetencji rodzicielskich uczestników.

Trening obejmuje 6 pięciogodzinnych spotkań od 7.05.2019r. O zakwalifikowaniu do programu decyduje trener prowadzący zajęcia.

Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem:  731 450 926

Trening zorganizowany jest w ramach projektu Pora-Dnia dla Rodzin dofinansowanego przez Gminę Wrocław (www.wroclaw.pl)


Zamieszczono dnia:  9.04.2019r.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt.:

„ŻEBY NIE GDERAĆ I NIE ZRZĘDZIĆ… Sposoby wyrażania własnych oczekiwań wobec partnera i przyjmowanie jego oczekiwań ”

Data: 24.04.2019, w godz. 16:00-19:00

Miejsce: ul. Legnicka 65 (Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3)

Trening realizowany w ramach Treningu Budowania Relacji, w projekcie Pora-Dnia dla Rodzin (Organizowanie i prowadzenie punktów poradnictwa rodzinnego na terenie Wrocławia) dofinansowanym przez Gminę Wrocław www.wroclaw.pl
Zgłoszenia: dr Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk , tel. 662 767 681


Zamieszczono dnia:  17.03.2019r.
Zapraszamy na bezpłatny TRENING  ASERTYWNOŚCI
Trening będzie realizowany w ramach dwóch spotkań
  3 i 10 kwietnia 2019 r. godz. 16:00-20:00
ul.  Strzegomska 55, sala 106, I piętro (budynek Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu)
Trening asertywności organizowany jest w ramach projektu Wrocław BEZ Przemocy dofinansowanego przez Gminę Wrocław (www.wroclaw.pl)
Zgłoszenia: tel. 662 767 681

Zamieszczono dnia:  03.03.2019r.
Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt.
„Jak się dogadać?… Porozumienie i komunikacja w związku i rodzinie”

TERMIN: 20.03.2019, w godz. 16:00-19:00

Miejsce: ul. Legnicka 65 (Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3)

Warsztaty odbywają się w ramach Treningu Budowania Relacji, w projekcie Pora-Dnia dla Rodzin dofinansowanym przez Gminę Wrocław www.wroclaw.pl
Trening adresowany jest szczególnie do osób będących w związkach (formalnych i nieformalnych), ale również do osób, które mają trudności z budowaniem relacji. Jego celem jest wzmacnianie umiejętności społecznych i komunikacyjnych w bliskich relacjach, szczególnie w rodzinie, zwiększanie zasobów i umiejętności małżonków/partnerów, których będą mogli używać w sytuacjach codziennych oraz trudnych i konfliktowych w rodzinie.

Zgłoszenia:  tel. 662 767 681


Zamieszczono dnia:  28.02.2019r.

Informujemy, że trwają zapisy do udziału w Grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy 

Udział w grupie możliwy jest po wcześniejszej konsultacji indywidualnej

Zapisy pod nr telefonu: 731 450 926

Pomoc jest BEZPŁATNA

Projekt: WROCŁAW BEZ PRZEMOCY współfinansowany przez Gminę Wrocław


Zamieszczono dnia:  20.02.2019r.
Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt.
„SZCZĘŚCIE CZY ZASPOKAJANIE POTRZEB? Satysfakcjonujące budowanie relacji, umiejętność wyrażania emocji, oczekiwań i potrzeb”,

które odbędą się 6.03.2019, w godz. 16:00-19:00, ul. Legnicka 65

(Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3)
w ramach Treningu Budowania Relacji, w projekcie Pora-Dnia dla Rodzin dofinansowanym przez Gminę Wrocław www.wroclaw.pl
Trening adresowany jest szczególnie do osób będących w związkach (formalnych i nieformalnych), ale również do osób, które mają trudności z budowaniem relacji. Jego celem jest wzmacnianie umiejętności społecznych i komunikacyjnych w bliskich relacjach, szczególnie w rodzinie, zwiększanie zasobów i umiejętności małżonków/partnerów, których będą mogli używać w sytuacjach codziennych oraz trudnych i konfliktowych w rodzinie.
Zgłoszenia:  tel. 662 767 681

Zamieszczono dnia:  08.02.2019r.
Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolutio” zaprasza na bezpłatne warsztaty pt.
„GRANICE MOJE I NASZE. W jaki sposób budować dobre relacje zachowując własną tożsamość?”
które odbędą się 20.02.2019, w godz. 16:00-19:00, ul. Legnicka 65
(Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3)
w ramach Treningu Budowania Relacji, w projekcie Pora-Dnia dla Rodzin dofinansowanym przez Gminę Wrocław www.wroclaw.pl
Trening adresowany jest szczególnie do osób będących w związkach (formalnych i nieformalnych), ale również do osób, które mają trudności z budowaniem relacji. Jego celem jest wzmacnianie umiejętności społecznych i komunikacyjnych w bliskich relacjach, szczególnie w rodzinie, zwiększanie zasobów i umiejętności małżonków/partnerów, których będą mogli używać w sytuacjach codziennych oraz trudnych i konfliktowych w rodzinie.
 

Zamieszczono dnia:  31.01.2019r.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty w ramach projektu

WROCŁAW BEZ PRZEMOCY

POMOC PSYCHOSPOŁECZNA I PRAWNA OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

W ofercie:

 • Punkt informacyjno-konsultacyjny
 • Konsultacje psychologiczne
 • Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Trening asertywności
 • Trening uczący zastępowania agresji

Pomoc adresowana jest w szczególności do osób doświadczających przemocy i sytuacji kryzysowej oraz ich rodzin, osób współuzależnionych, rodziców i opiekunów, którzy chcą wzmocnić swoje relacje z dziećmi rozwijając kompetencje wychowawcze, a także do osób które chcą pracować nad rozwijaniem własnych umiejętności asertywnego postępowania w relacjach społecznych oraz tych, którzy chcą nauczyć się zastępowania własnych zachowań agresywnych takimi, które są akceptowalne społecznie

Obowiązuje rejestracja telefoniczna: 731 450 926

Działania w ramach projektu realizowane są przy ul. Strzegomskiej 55 w budynku Dolnośląskiej Wyższej

 Pomoc jest bezpłatna dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od Gminy Wrocław oraz życzliwości władz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, która udostępniła Stowarzyszeniu pomieszczenia do prowadzenia działań statutowych. Adresatami oferty są mieszkańcy Gminy Wrocław

www.wroclaw.pl


Zamieszczono dnia:  26.01.20189r.

Informujemy, że podobnie jak w zeszłym roku, nasze Stowarzyszenie bierze udział w obchodach Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa organizowanych przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego we współpracy z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia
W ramach wydarzenia oferujemy możliwość bezpłatnego skorzystania z konsultacji dla par oraz warsztatów budowania relacji

 Zgłoszenia: tel. 662 767 681


Zamieszczono dnia:  15.01.2019 r.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach grupowych dla rodziców pt.: Trening kompetencji wychowawczych

Zajęcia adresowane są do rodziców, którzy zainteresowani są zdobywaniem wiedzy i ćwiczeniem umiejętności  sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji z dzieckiem opartych na wzajemnym szacunku. Uczestnicy treningu będą mieli możliwość pracowania na konkretnych (także własnych) sytuacjach, wypracowując rozwiązania sprzyjające budowaniu zdrowych relacji rodzic-dziecko. Celem treningu jest zwiększanie kompetencji rodzicielskich uczestników.

Trening obejmuje 6 pięciogodzinnych spotkań. Udział w treningu poprzedzony jest spotkaniem indywidualnym. O zakwalifikowaniu do programu decyduje trener prowadzący zajęcia.

Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem:  731 450 926

Rozpoczęcie:  12.02.2019

Miejsce: ul. Strzegomska 55 (Budynek Dolnośląskiej Szkoły Wyższej)

Działanie realizowane jest w ramach projektu Pora-Dnia dla Rodzin dofinansowanego przez Gminę Wrocław.


Zamieszczono:  03.01.2019r.

Informujemy, że w 2019 roku kontynuujemy nasze bezpłatne działania adresowane do mieszkańców Gminy Wrocław realizowane w ramach realizacji zadania publicznego

ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA

Pora-Dnia dla Rodzin

dofinansowanego przez Gminę Wrocław

W ramach projektu oferujemy:

– Poradnictwo indywidualne psychologiczne – od stycznia

– Poradnictwo indywidualne psychologiczne – od stycznia

– Poradnictwo dla par – od lutego

– Konsultacje dla rodzin – od stycznia

– Trening kompetencji wychowawczych – od lutego

– Trening budowania relacji – od lutego

Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem:  731 450 926

Spotkania odbywają się w SEKTORZE 3 przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu

oraz przy ul. Strzegomskiej 55 w budynku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Pomagamy osobom i rodzinom w poprawie jakości ich życia. Udzielamy poradnictwa i psychologicznego wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w sytuacji występowania problemów uzależnień i przemocy oraz osobom cierpiącym z powodu kryzysu, np. z powodu rozstania z partnerem, a także osobom aktualnie przeżywającym trudności w relacjach i w życiu osobistym i problemy natury seksualnej. Oferta skierowana jest także do kobiet będących w ciąży i ich partnerów, a także do rodziców, którzy stracili dziecko w wyniku poronienia.

Prowadzimy poradnictwo indywidualne, rodzinne i wychowawcze także w formie treningów grupowych. Pomagamy budować zdrowe relacje rodzinne i społeczne.


Zamieszczono:  16.11.2018r.

Z przyjemnością zapraszamy na

DEBATĘ i SEMINARIUM pt.: Wyzwania i dylematy w zakresie przeciwdziałania przemocy

które odbędą się  29.11.2018r., w godz.: 9.00-14.00

w budynku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, przy ulicy Strzegomskiej 55, sala 112

 

Zapisy na debatę i seminarium możliwe będą w czasie konferencji ,,Więzi, które chronią’’, w dniach 22-23.11.2018r. oraz pod adresem: katarzyna.nowak.interwencja@gmail.com

 

W czasie debaty zostaną zaprezentowane tematy:

– Klaps: czy to już przemoc?  Marta Międła-Opalińska – psycholog interwencyjny

– Zjawisko samobójstwa i pomoc psychologiczna dla rodzin   Aleksandra Jezierska – psycholog interwencyjny

Po każdym z wykładów zapraszamy Państwa do dyskusji oraz wymiany doświadczeń. Celem debaty jest zapoznanie uczestników z w/w problematyką, omówienie trudności w pracy w zaprezentowanych obszarach oraz wzajemna wymiana doświadczeń.

Po debacie zapraszamy do udziału w seminarium podsumowującym, w ramach którego odbędą się 2 warsztaty nt:

– Elementy diagnozy dziecka po przemocy seksualnej Katarzyna Nowak – psycholog, psychoterapeuta, sala 112

Celem warsztatu jest uwrażliwienie uczestników na czynniki ryzyka i objawy charakterystyczne dla wystąpienia przemocy seksualnej oraz wzmacnianie skuteczności  w udzieleniu wsparcia dziecku i jego opiekunom wspierającym.

– Kiedy dziecko zgłasza przemoc: jak rozmawiać z dzieckiem i jego rodzicami Marta Międła-Opalińska – psycholog, sala 113

Celem warsztatu jest uwrażliwienie uczestników na czynniki istotne w rozmowie z dzieckiem doświadczającym przemocy, jak też doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy z dzieckiem i jego rodzicami oraz udzielenia wsparcia

Działanie realizowane jest w ramach projektu: „Kampania edukacyjno-informacyjna WIĘZI, KTÓRE CHRONIĄ – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, współfinansowanego z Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Zamieszczono:  13.11.2018r.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt.: „KŁÓCIĆ SIĘ CZY NIE KŁÓCIĆ?
Przyczyny konfliktów i sposoby ich rozwiązywania”
które odbędą się 28 listopada 2018 roku, w godz. 16:00-19:00 w budynku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, we Wrocławiu ul. Wagonowa 9, sala 12

Działanie realizowane w ramach Treningu Budowania Relacji, w projekcie Pora-Dnia dla Rodzin dofinansowanego przez Gminę Wrocław

Trening adresowany jest szczególnie do osób będących w związkach (formalnych i nieformalnych), ale również do osób, które mają trudności z budowaniem relacji. Jego celem jest wzmacnianie
umiejętności społecznych i komunikacyjnych w bliskich relacjach, szczególnie w rodzinie, zwiększanie zasobów i umiejętności małżonków/partnerów, których będą mogli używać w sytuacjach
codziennych oraz trudnych i konfliktowych w rodzinie.

Zgłoszenia: tel. 662 767 681


Zamieszczono:  3.11.2018r.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt.: TRENING ASERTYWNOŚCI

Termin:  20 i 27 listopada 2018 r. – Trening będzie realizowany w ramach dwóch spotkań w godz. 17:00-19:30,

ul. Wagonowa 9, sala 12 (budynek Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu)

Warsztaty organizowane są w ramach projektu Wrocław BEZ Przemocy dofinansowanego przez Gminę Wrocław

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY

Zgłoszenia: tel. 662 767 681


Zamieszczono dnia:  30.10.2018r.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt.: „Jak się dogadać?… Porozumienie i komunikacja w związku i rodzinie”
które odbędą się 14 listopada 2018 roku, w godz. 16:00-19:00 w budynku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, we Wrocławiu ul. Wagonowa 9, sala 12

Działanie realizowane w ramach Treningu Budowania Relacji, w projekcie Pora-Dnia dla Rodzin dofinansowanego przez Gminę Wrocław

Trening adresowany jest szczególnie do osób będących w związkach (formalnych i nieformalnych), ale również do osób, które mają trudności z budowaniem relacji. Jego celem jest wzmacnianie
umiejętności społecznych i komunikacyjnych w bliskich relacjach, szczególnie w rodzinie, zwiększanie zasobów i umiejętności małżonków/partnerów, których będą mogli używać w sytuacjach
codziennych oraz trudnych i konfliktowych w rodzinie.

Zgłoszenia: tel. 662 767 681


Zamieszczono dnia:  15.10.2018r.

                                                                               Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia

Dolnośląska Szkoła Wyższa 

Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolutio”

Zapraszają na

IV interdyscyplinarną konferencję naukową

Więzi, które chronią. Bezpieczeństwo i zmiana

Celem konferencji jest pogłębianie, weryfikowanie i systematyzowanie wiedzy na temat uzależnień i przemocy, a także stworzenie forum dyskusyjnego dotyczącego tych zagadnień.

W trakcie konferencji zaplanowano wykłady, dyskusje oraz specjalistyczne warsztaty psychologiczne umożliwiające  wymianę doświadczeń wszystkich Uczestników konferencji.

Konferencja adresowana jest do pracowników naukowych:  pedagogów, psychologów, socjologów, antropologów, oraz  do praktyków: terapeutów, nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów, prawników, policjantów, lekarzy, osób pracujących z osobami uzależnionymi, a także do wszystkich zainteresowanych, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę.

Program konferencji 

Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz:

https://drive.google.com/drive/folders/0B2E2cNdJMaKFX1dzZlRGMHBzdHc

Zgłoszenia przyjmowane są do:  07.11.2018 r. Ilość miejsc na konferencji jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Każda osoba zakwalifikowana do udziału w konferencji otrzyma potwierdzenie pocztą elektroniczną do dnia 15.11.2018r.

Termin:  22 i 23 listopada 2018 r.

Miejsce: Dolnośląska Szkoła Wyższa, Centrum Konferencyjne, ul Strzegomska 55 , Wrocław

Udział w Konferencji jest bezpłatny
Kontakt: wieziktorechronia@gmail.com
 KOMITET  NAUKOWY I ORGANIZACYJNY:
 • Joanna Nyczak,  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Prof. DSW dr hab. Paweł Rudnicki, Dolnośląska Szkoła Wyższa
 • Prof. DSW dr hab. Maria Reut, Dolnośląska Szkoła Wyższa
 • Prof. DSW dr hab. Agnieszka Wilczyńska, Dolnośląska Szkoła Wyższa
 • Dr Dorota Dyjakon, Dolnośląska Szkoła Wyższa
 • Jolanta Jakimiuk, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Wioletta Klimczak, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolutio”
 • Arkadiusz Klimczak, Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ

Konferencja realizowana jest w ramach projektu: „Kampania edukacyjno-informacyjna WIĘZI, KTÓRE CHRONIĄ – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, współfinansowanego z Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

   

                      


Zamieszczono dnia: 9.10.2018r.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt.: „CZY JESTEM GOTOWY NA ZWIĄZEK? Dojrzałość i kompetencje niezbędne do budowania relacji z drugą osobą”,
które odbędą się 24 października 2018 roku, w godz. 16:00-19:00 w budynku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, we Wrocławiu ul. Wagonowa 9, sala 12

Działanie realizowane w ramach Treningu Budowania Relacji, w projekcie Pora-Dnia dla Rodzin dofinansowanego przez Gminę Wrocław

Trening adresowany jest szczególnie do osób będących w związkach (formalnych i nieformalnych), ale również do osób, które mają trudności z budowaniem relacji. Jego celem jest wzmacnianie
umiejętności społecznych i komunikacyjnych w bliskich relacjach, szczególnie w rodzinie, zwiększanie zasobów i umiejętności małżonków/partnerów, których będą mogli używać w sytuacjach
codziennych oraz trudnych i konfliktowych w rodzinie.

Zgłoszenia: tel. 662 767 681, evolutio.stow@gmail.com


Zamieszczono dnia: 2.10.2018r.
Informujemy, iż w październiku i listopadzie odbędą się  bezpłatne spotkania Psychoedukacyjnej grupy młodzieżowej! 
Zajęcia będą realizowane w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej 51
Programem objęte są dwie grupy:  chłopcy i dziewczęta, w wieku od 12 do 17 lat, którzy doświadczają trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami oraz radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami. Podczas spotkań uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać na ważne dla nich tematy, rozwinąć swoje umiejętności współpracy, a także nauczyć się, jak efektywnie komunikować się z innymi. Ponadto, każde spotkanie poświęcone będzie kształceniu takich kluczowych umiejętności dobrego funkcjonowania jak rozumienie własnych emocji, dbanie o własne granice, radzenie sobie ze stresem, skuteczne rozwiązywanie problemów, planowanie i realizowanie celów. W programie spotkań znajdą się również ćwiczenia rozwijające kreatywność oraz budujące pozytywny obraz siebie.
Cykl warsztatów składa się z 12 spotkań. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Czas trwania jednego spotkania to 90 minut.

Pierwsze spotkanie grupy dziewcząt: 02.10.2018 r., w  godz.: 15:00 – 16.30

Pierwsze spotkanie grupy grupy chłopców: 02.10.2018 r., w  godz.: 16:45 – 18.15

Działanie  realizowane są w ramach projektu „Kampania edukacyjno-informacyjna „WIĘZI, KTÓRE CHRONIĄ” – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” współfinansowanego z  Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Zamieszczono dnia:  1.10.2018r.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt.: TRENING ASERTYWNOŚCI

Termin:  16 i 23 października 2018 r. – Trening będzie realizowany w ramach dwóch spotkań w godz. 17:00-19:30,

ul. Wagonowa 9, sala 12 (budynek Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, we Wrocławiu)

Warsztaty organizowane są w ramach projektu Wrocław BEZ Przemocy dofinansowanego przez Gminę Wrocław

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY

Zgłoszenia: tel. 662 767 681


Zamieszczono dnia:  23.08.2018 r.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkania Psychoedukacyjnej grupy młodzieżowej! 

Zajęcia skierowane są do młodzieży w wieku od 15 do 17 lat, doświadczających trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami oraz radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami. Podczas spotkań uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać na ważne dla nich tematy, rozwinąć swoje umiejętności współpracy, a także nauczyć się, jak efektywnie komunikować się z innymi. Ponadto, każde spotkanie poświęcone będzie kształceniu takich kluczowych umiejętności dobrego funkcjonowania jak rozumienie własnych emocji, dbanie o własne granice, radzenie sobie ze stresem, skuteczne rozwiązywanie problemów, planowanie i realizowanie celów. W programie spotkań znajdą się również ćwiczenia rozwijające kreatywność oraz budujące pozytywny obraz siebie.

Cykl warsztatów składa się z 12 spotkań. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Czas trwania jednego spotkania to 90 minut.

 

Działanie  realizowane są w ramach projektu „Kampania edukacyjno-informacyjna „WIĘZI, KTÓRE CHRONIĄ” – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” współfinansowanego z  Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Zamieszczono dnia:  21.08.2018 r.

Informujemy, że trwają zapisy do udziału w bezpłatnych zajęciach grupowych dla rodziców pt.: Trening kompetencji wychowawczych

Zajęcia adresowane są do rodziców, którzy zainteresowani są zdobywaniem wiedzy i ćwiczeniem umiejętności  sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji z dzieckiem opartych na wzajemnym szacunku. Uczestnicy treningu będą mieli możliwość pracowania na konkretnych (także własnych) sytuacjach, wypracowując rozwiązania sprzyjające budowaniu zdrowych relacji rodzic-dziecko. Celem treningu jest zwiększanie kompetencji rodzicielskich uczestników.

Rozpoczęcie: 4.09.2018r.

Trening obejmuje 6 pięciogodzinnych spotkań, które będą się odbywały przy ul. Wagonowej 9/08 we Wrocławiu (w budynku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej)

Udział w treningu poprzedzony jest spotkaniem indywidualnym. O zakwalifikowaniu do programu decyduje trener prowadzący zajęcia.

Zapisy i informacje pod numerem tel.: 731 450 926

Działanie realizowane jest w ramach projektu Wrocław BEZ Przemocy, dofinansowanego przez Gminę Wrocław.


Zamieszczono dnia:  1.08.2018r.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych Warsztatach dla Rodziców i Opiekunów

W ramach spotkań realizowane będą (w formie ćwiczeń, symulacji i dyskusji), tematy dotyczące m. in.: pozytywnych postaw rodzicielskich, komunikacji w rodzinie, radzenia sobie z trudnymi emocjami (własnymi i dziecka), takimi, jak np. smutek i złość, rozwiązywania konfliktów, konstruktywnych metod wychowawczych, kar, nagród i konsekwencji w wychowaniu, stawianiu zdrowych granic, itp., w duchu pozbawionym przemocy.

Możliwy jest udział zarówno w pojedynczym warsztacie, jak i we wszystkich spotkaniach, na które nie trzeba się zapisywać.

Terminy i tematyka spotkań:

 • 20.08.2018   g. 17.00-19.00: Jaki styl wychowania i postawy rodzicielskie służą Twojemu dziecku?
 • 21.08.2018   g. 17.00-19.00: Jak wyrażać własne emocje i formułować oczekiwania w rodzinie?
 • 24.08.2018   g. 16.00-18.00: Jak poskromić własną złość w relacji z dzieckiem?
 • 25.08.2018   g. 12.00-14.00: Jak pomóc dziecku rozpoznawać i nazywać uczucia?
 • 25.08.2018   g. 15.00-17.00: Jak poskromić złość dziecka?
 • 28.08.2018   g. 17.00-19.00: O Karach, nagrodach i konsekwencjach w wychowaniu.
 • 31.08.2018   g. 15.00-17.00: Rozwiązywanie konfliktów metodą T. Gordona.
 • 31.08.2018   g. 17.00-19.00: Konstruktywne metody wychowawcze w pigułce.
 •   1.09.2018   g. 12.00-14.00: Jak dostosować obowiązki do wieku i możliwości dziecka?
 •   2.09.2018   g. 15.00-17.00: Jak rozpoznać, że z dzieckiem dzieje się coś złego?

Prowadząca:  Wioletta Klimczak  – Psycholog i pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z rodzicami

Miejsce realizacji: Wrocław, ul. Strzegomska 55 (budynek Dolnośląskiej Szkoły Wyższej), s.106

Wstęp wolny!

Działanie realizowane jest w ramach projektu: „Kampania edukacyjno-informacyjna WIĘZI, KTÓRE CHRONIĄ – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, współfinansowanego z Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

logotyp_podstawowy_płaski_pl (1)

www.wroclaw.pl


Zamieszczono dnia:  13.06.2018r.

Ogłaszamy nabór na: Trening uczący Zastępowania Agresji

Grupa treningowa będzie miała charakter zamknięty. Maksymalna liczba uczestników to 10 osób. Zapraszamy zarówno mężczyzn, jak i kobiety.

Udział w programie jest bezpłatny, realizowany w ramach projektu Wrocław bez Przemocy dofinansowanego przez Gminę Wrocław.

Termin 27.08.-31.08.2018r. w godzinach 14.00- 20.00

Miejsce: ul. Strzegomska 55 (budynek DSW, sala 203).

udział w programie poprzedza konsultacja indywidualna. O zakwalifikowaniu decyduje trener prowadzący grupę.

Zapisy: Kamila Ziobrowska, tel.: 507026911 (po godzinie 15:30). Zapisy od dnia 27.06.2018r.


Zamieszczono dnia:  30.05.2018r.

Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolutio” ogłasza nabór do

GRUPY PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNEJ DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Grupa będzie miała charakter zamknięty. Maksymalna liczba uczestników to 12 osób. Zapraszamy zarówno mężczyzn, jak i kobiety.

Udział w programie jest bezpłatny, realizowany w ramach projektu Wrocław bez Przemocy dofinansowanego przez Gminę Wrocław

Termin: (15 spotkań od 11.09.2018 r. do 18.12.2018 r.)

Miejsce: ul. Strzegomska 55 (Budynek Dolnośląskiej Szkoły Wyższej)

Udział w programie poprzedza konsultacja indywidualna. O zakwalifikowaniu do programu decydują prowadzące grupę.


Zamieszczono dnia:  16.05.2018r.

Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii EVOLUTIO zaprasza wszystkie dzieci wspólnie z rodzicami i dziadkami na piknik z okazji Dnia Dziecka organizowany w ramach

MIESIĄCA RODZINY  w niedzielę 3 czerwca na Wyspie Słodowej

Organizatorem wydarzenia jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. My również tam będziemy oferując bezpłatne konsultacje i informując na temat dostępnych form pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej.

Dodatkowo, dnia 7 czerwca w godz. 15.00-18.00 oferujemy konsultacje dla par doświadczających trudności
we wzajemnej komunikacji, problemów wychowawczych, itp. ( zapisy pod numerem 731 48 78 12)


Zamieszczono dnia:  27.03.2018r.

Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolutio” zaprasza do korzystania z bezpłatnej oferty w ramach projektu

„POMOC PSYCHOSPOŁECZNA I PRAWNA OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

WROCŁAW BEZ PRZEMOCY”

W ofercie:

 •  Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy
 • Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Trening asertywności
 • Trening zastępowania agresji
 • Konsultacje indywidualne dla osób stosujących przemoc
 • Grupa psychologiczno-terapeutyczna dla osób stosujących przemoc

Wstępny kontakt pod numerem telefonu: 731 450 926

 Pomoc jest bezpłatna dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od Gminy Wrocław oraz życzliwości władz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, która udostępniła Stowarzyszeniu nieodpłatnie pomieszczenia do prowadzenia działań statutowych Stowarzyszenia.

Wszystkie nasze działania  są bezpłatne dla mieszkańców Gminy Wrocław. Projekt dofinansowany ze środków Gminy Wrocław.


Informujemy, że już  w marcu możliwy będzie udział w Grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy 

Grupa będzie miała charakter otwarty

Spotkania grupy będą odbywały się we wtorki (od marca do połowy czerwca) w godzinach: 16.00-19.00

Udział w grupie możliwy jest po wcześniejszej konsultacji indywidualnej

Zapisy pod nr telefonu: 731 450 926

Pomoc jest BEZPŁATNA

Projekt: WROCŁAW BEZ PRZEMOCY współfinansowany przez Gminę Wrocław


Pomoc jest bezpłatna dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od Gminy Wrocław oraz życzliwości władz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, która udostępniła Stowarzyszeniu nieodpłatnie pomieszczenia do prowadzenia działań statutowych.

www.wroclaw.pl

Kontakt:

Stowarzyszenie
Psychoedukacji i Terapii
"Evolutio"

Wrocław
evolutio.stow@gmail.com
tel: 731 450 926
Kontakt:
Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio"
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
tel : 731 450 926
NIP 898-19-89-491
nr KRS 0000083963
STOWARZYSZENIE
PSYCHOEDUKACJI I TERAPII
"EVOLUTIO"

Organizacja NON PROFIT
© 2016 Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio" All Right Reserved