O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie powstało we wrześniu 2001 roku we Wrocławiu. „Evolutio” – łac. – rozwinąć skrzydła. Rozwijanie skrzydeł, to rozwijanie własnych możliwości i potencjału , które może być udziałem każdego człowieka.

Naszą misją jest wspieranie osób i rodzin poszukujących pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu życiowych problemów. Pomagamy osobom, któe doświadczyły przemocy, znalazły się w trudnej kryzysowej sytuacji. Prowadzimy m.in. działania z zakresu psychoedukacji, poradnictwa i terapii.

Program kierujemy w szczególności do osób:

 •  doświadczających przemocy w rodzinie
 •  przeżywających trudności w relacjach z innymi ludźmi, w szczególności w rodzinie
 •  cierpiących z powodu utraty partnera lub rozpadu związku
 •  znajdujących się w sytuacji kryzysu
 •  dążących do samorozwoju i samopoznania
 •  stosujących przemoc, aby wspierać osoby pokrzywdzone poprzez zmianę zachowania sprawców
 • które uważają, że nasz program może być dla nich przydatny

W ramach całokształtu działalności Stowarzyszenia prowadzimy:

 • Pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla osób indywidualnych, par i rodzin
 • Poradnictwo i konsultacje
 • Wsparcie pedagogiczne
 • Grupy wsparcia i terapię dla osób doświadczających przemocy, współuzależnienia
 • Wsparcie specjalistów pracujących z problemami przemocy i kryzysu, m.in: psychologów, pracowników socjalnych, pedagogów, kuratorów, terapeutów, interwentów kryzysowych
 • Mediacje rodzinne
 • Warsztaty i treningi
 • Programy korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc
 • Szkolenia specjalistyczne
 • Warsztaty profilaktyczne i psychoedukacyjne
 • Wykłady, Seminaria i Konferencje
 • Działalność badawczą i wydawniczą
 • oraz wiele innych

STATUT