Aktualności

UWAGA: W związku z sytuacją epidemiczną wszystkie działalnia projektowe prowadzone są zdalnie poprzez Internet, do odwołania
Trening uczący zastępowania agresji

Ogłaszamy nabór na Trening uczący zastępowania agresji. Grupa treningowa będzie miała charakter zamknięty. Trening kierowany jest do osób, któe chcą pracować nad własnymi impulsami, kształtować umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze złością i zastępowania agresywnych zachowań społecznie akceptowanymi

. Udział w programie jest bezpłatny, realizowany w ramach projektu Wrocław bez przemocy, dofinansowanego przez Gminę Wrocław.

Nie jest to trening podnoszący kwalifikacje specjalistów!

Termin 23.08-27.08.2020r., godz.: 14.30-20.30 – zajęcia będą realizowane ONLINE.

O zakwalifikowaniu do treningu decyduje trener. Zapisy: 507026911 po godzinie 15.30 (można napisać sms lub email: kama1815@gmail.com – trenerka oddzwoni).

Zapraszamy!
Trening Budowania Relacji

Trening adresowany jest szczególnie do osób będących w związkach (formalnych i nieformalnych), ale również do osób, które mają trudności z budowaniem relacji.

Celem Treningu Budowania Relacji jest wzmacnianie umiejętności społecznych i komunikacyjnych w bliskich relacjach, szczególnie w rodzinie, zwiększanie zasobów i umiejętności małżonków/partnerów, których będą mogli używać w sytuacjach codziennych oraz trudnych i konfliktowych w rodzinie.

Miejsce realizacji:  Obecnie działania odbywają się zdalnie poprzez Internet

Terminy realizacji oraz tematy poszczególnych warsztatów:

godz.: 16:30-19:30
22.04.2021 POROZMAWIAJMY O MIŁOŚCI… Jak wyrażać emocje i uczucia? 
20.05.2021 BYCIE SOBĄ W RELACJI… Samoświadomość i samokontrola a budowanie satysfakcjonujących relacji
17.06.2021 CZY ZAWSZE MUSIMY SIĘ ZGADZAĆ? Radzenie sobie z konfliktami domowymi
23.09.2021 FUNDAMENTY MOICH RELACJI. Co nas naprawdę scala i wzmacnia?
21.10.2021 WZMACNIANIE ZAUFANIA I AKCEPTACJI. Radzenie sobie z poczuciem odrzucenia, brakiem akceptacji partnera, rozczarowaniem i zazdrością
18.11.2021 TOKSYCZNE RELACJE. Kiedy relacja staje się niszcząca? Radzenie sobie z manipulacją w związku
16.12.2021 NASZE WSPÓLNE PLANY – KONFLIKT CZY BUDOWANIE RELACJI? Satysfakcjonujące współdecydowanie o małych i ważnych sprawach

 Zgłoszenia: dr Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk, tel. 537 107 402

Realizacja  zadania publicznego pn.: ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA – Pora-Dnia dla Rodzin, dofinansowanego przez Gminę Wrocław
Zapraszamy na bezpłatny
TRENING  ASERTYWNOŚCI
Trening będzie realizowany w ramach dwóch spotkań w formie zdalnej poprzez komunikator skype
  Terminy realizacji: I edycja: 4 i 11 lutego 2021 r., goodz.: 16.00-20.00 II edycja: 4 i 11 marca 2021 r., godz. 16.00-20.00 III edycja: 1 i 8.07 lipca 2021 r., goodz.: 16.00-20.00 IV edycja: 2 i 9 września 2021 r., godz. 16.00-20.00  
Trening asertywności organizowany jest w ramach projektu Wrocław BEZ Przemocy dofinansowanego przez Gminę Wrocław www.wroclaw.pl
Zgłoszenia: tel. 537 107 402Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach ONLINE

w ramach

VII Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa

pt. Porozmawiajmy o miłości. Jak wyrażać swoje uczucia.
Prowadząca: dr Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk
 Termin:  8 lutego 2021 godz.: 16.30-19.30 
Zapisy: 537 107 402
Wydarzenie organizowane we współpracy w Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Wrocławia i Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego
ZAPRASZAMY


Zapraszamy na bezpłatne zajęcia grupowe pt.:

Trening kompetencji wychowawczych

Zajęcia adresowane są do rodziców, którzy zainteresowani są zdobywaniem wiedzy i ćwiczeniem umiejętności  sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji z dzieckiem opartych na wzajemnym szacunku. Uczestnicy treningu będą mieli możliwość pracowania na konkretnych (także własnych) sytuacjach, wypracowując rozwiązania sprzyjające budowaniu zdrowych relacji rodzic-dziecko. Celem treningu jest zwiększanie kompetencji rodzicielskich uczestników.

W 2021 roku zaplanowano 2 edycje treningu. Każdy trening obejmuje 6 pięciogodzinnych spotkań.

O zakwalifikowaniu do programu decyduje trener prowadzący zajęcia

UWAGA: OBECNIE BRAK WOLNYCH MIEJSC

Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem:  731 450 926

Trening realizowany jest w ramach projektów dofinansowanych przez Gminę Wrocław 
Informujemy, że 12 stycznia 2021 roku rusza

Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy 

Udział w grupie możliwy jest po wcześniejszej konsultacji indywidualnej.

Grupa ma charakter zamknięty

Zapisy pod nr telefonu: 731 450 926

Pomoc jest BEZPŁATNA

Projekt: WROCŁAW BEZ PRZEMOCY dofinansowany przez Gminę Wrocław
Informujemy, że w 2020 roku realizujemy ofertę adresowaną do mieszkańców Gminy Wrocław realizowane w ramach realizacji zadania publicznego

ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA

Pora-Dnia dla Rodzin

dofinansowanego przez Gminę Wrocław

W ramach projektu oferujemy:

– Konsultacje psychologiczne  – Konsultacje pedagogiczne – Konsultacje dla par – Trening kompetencji wychowawczych  – Trening budowania relacji

Obowiązuje rejestracja telefoniczna:  731 450 926

Obecnie działania odbywają się zdalnie przez Internet

 

Oferta adresowana jest do dorosłych mieszkańców Gminy Wrocław, w tym w szczególności do:

– osób potrzebujących uzyskania psychologicznego wsparcia

– rodziców, opiekunów i wychowawców zainteresowanych doskonaleniem swoich kompetencji wychowawczych

– osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia pedagoga w obszarze doświadczanych trudności natury wychowawczej i budowaniem zdrowych relacji z dzieckiem

– kobiet będących w ciąży oraz ich partnerów

– osób będących w związkach partnerskich (formalnych i nieformalnych), które zainteresowane są zwiększaniem swoich kompetencji w zakresie budowania zdrowych relacji partnerskich i rodzinnych

– osób zainteresowanych wzmacnianiem swoich kompetencji psychospołecznych

– osób doświadczających kryzysu np. w związku z sytuacją konfliktową w rodzinie lub w związku z utratą bliskiej osoby (np. w wyniku śmierci lub rozstania z partnerem, albo jego odejścia lub utraty innej ważnej osoby)

– osób doświadczających przemocy

– osób doświadczających trudności w związku z funkcjonowaniem w bliskiej relacji z osobą uzależnioną.

www.wroclaw.plZapraszamy do korzystania z naszej oferty w ramach projektu

WROCŁAW BEZ PRZEMOCY

POMOC PSYCHOSPOŁECZNA I PRAWNA OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

W ofercie:

  • Punkt informacyjno-konsultacyjny
  • Konsultacje psychologiczne
  • Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemoc
  • Trening umiejętności wychowawczych
  • Trening asertywności
  • Trening uczący zastępowania agresji

Pomoc adresowana jest do osób dorosłych, w szczególności zaś do osób doświadczających przemocy i sytuacji kryzysowej, a także do osób współuzależnionych, rodziców i opiekunów, którzy chcą wzmocnić swoje relacje z dziećmi, a także do osób które chcą pracować nad rozwijaniem własnych umiejętności asertywnego postępowania w relacjach społecznych oraz tych, którzy chcą nauczyć się zastępowania własnych zachowań agresywnych takimi, które są akceptowalne społecznie

Obowiązuje rejestracja telefoniczna: 731 450 926

 

Z uwagi na sytuajcję epidemiczną, wszystkie  działania odbywają się zdalnie przez Internet

 

 Pomoc jest bezpłatna dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od Gminy Wrocław oraz życzliwości władz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, która udostępniła Stowarzyszeniu pomieszczenia do prowadzenia działań statutowych. Adresatami oferty są mieszkańcy Gminy Wrocław

www.wroclaw.pl
Informujemy, że trwają zapisy do udziału w

Grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy 

Udział w grupie możliwy jest po wcześniejszej konsultacji indywidualnej

Grupa rusza już w styczniu!

Zapisy pod nr telefonu: 731 450 926

Pomoc jest BEZPŁATNA
Zapraszamy na

VI interdyscyplinarną konferencję naukową pn.:

Więzi, które chronią. Pomoc w obliczu zmian

26 listopada 2020 r.

ONLINE

Program konferencji do pobrania KLIKNIJ TUTAJ

Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane są do 18.11.2020 r., wyłącznie drogą elektroniczną poprzez

 formularz zapisów ←  ZAMKNIĘTY!

Udział w konferencji jest bezpłatnay. Ilość miejsc jest ograniczona.

Każda osoba zakwalifikowana do udziału w konferencji otrzyma potwierdzenie drogą mailową do dnia 20.11.2020 r. (proszę sprawdzić folder „Spam”!)

Patronat honorowy: Kampania „Biała Wstążka”

Działanie organizowane jest w ramach realizacji zadania publicznego pt.” ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ pn.: „WROCŁAWSKA KAMPANIA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”, finansowanego przez Gminę Wrocław.

www.wroclaw.pl
 

Ogłaszamy nabór na wakacyjny

Trening uczący Zastępowania Agresji

który odbędzie się online poprzez komunikator skype

Grupa treningowa będzie miała charakter zamknięty.  Zapraszamy zarówno mężczyzn, jak i kobiety

Udział w programie jest bezpłatny, realizowany w ramach projektu Wrocław bez Przemocy dofinansowanego przez Gminę Wrocław

Termin: 17.08.-21.08.2020r. w godz. 9.00-14.00

Obowiązują zapisy!  Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje trener prowadzący grupę

Zapisy: tel.: 507 026 911 po 15.30 (można napisać wiadomość  sms lub mail: kama1815@gmail.com)
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego już po raz trzeci zapraszają na Tydzień Małżeństwa.

Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa to społeczna kampania promująca małżeństwo jako wartość społeczną i pokazująca potrzebę stałego rozwijania więzi małżeńskiej. Jej celem jest również promowanie programów i inicjatyw wspierających rozwój relacji małżeńskich i tworzenie okazji do pogłębienia więzi małżeńskiej poprzez udział w konferencjach, seminariach, debatach i warsztatach oraz wspólne, twórcze spędzanie czasu (uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych, sportowych, psychoedukacyjnych). Kampania służy także motywowaniu ogółu społeczeństwa, specjalistów, mediów i osób publicznych do promowania znaczenia dobrych relacji małżeńskich. Tydzień Małżeństwa odbywa się równolegle w 22 krajach w terminie: 7-14 lutego. Więcej na temat idei Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa i harmonogram wydarzeń w poszczególnych miastach na stronie www.tydzienmalzenstwa.pl

W ramach wrocławskiej kampanii proponujemy udział w ciekawych warsztatach, możliwość skorzystania z konsultacji dla par oraz bezpłatną projekcję filmu „Historia małżeńska” w reż. Noaha Baumbacha  w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, obowiązują zapisy. Szczegółowy program wydarzeń znajduje się na plakacie oraz na Facebooku
Zamieszczono:  01.02.2020 r.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych konsultacjach i warsztatach dla par i małżeństw zorganizowanych  we współpracy w Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Wrocławia i Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego

w ramach  VI Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa

W ofercie:

1. Warsztaty dla małżeństw pt. „KŁÓCIĆ SIĘ CZY NIE KŁÓCIĆ? Przyczyny konfliktów i sposoby ich rozwiązywania”.
 Termin: środa, 12.02.2020 godz. 16.00-19.00 ,  ul. Strzegomska 55 (budynek DSW) , sala 206.
Zapisy: 662767681
2. Konsultacje dla par
Termin: 13.02.2020, godz. 15.30-17.30
Zapisy: 731 450 926
3.  Film edukacyjny pt. „Różnorodność i jedność. Rzecz o bliskich związkach”.
– Nagranie obejmie wypowiedź 2 specjalistów (psychologa i pedagoga/profilaktyka rodzinnego) na temat bliskich związków.
Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=5EwPu6Ca9ZE
ZAPRASZAMYInformujemy, że trwają zapisy do udziału w

Grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy 

Udział w grupie możliwy jest po wcześniejszej konsultacji indywidualnej

Zapisy pod nr telefonu: 731 450 926

Pomoc jest BEZPŁATNA

Projekt: WROCŁAW BEZ PRZEMOCY współfinansowany przez Gminę Wrocław


Pomoc jest bezpłatna dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od Gminy Wrocław oraz życzliwości władz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, która udostępniła Stowarzyszeniu nieodpłatnie pomieszczenia do prowadzenia działań statutowych.

www.wroclaw.pl

Kontakt:

Stowarzyszenie
Psychoedukacji i Terapii
"Evolutio"

Wrocław
evolutio.stow@gmail.com
tel: 731 450 926
Kontakt:
Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio"
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
tel : 731 450 926
NIP 898-19-89-491
nr KRS 0000083963
STOWARZYSZENIE
PSYCHOEDUKACJI I TERAPII
"EVOLUTIO"

Organizacja NON PROFIT
© 2016 Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio" All Right Reserved