Więzi, które chronią

Zapraszamy na IX interdyscyplinarną konferencję naukową, pn.: 

Więzi, które chronią. Jesień życia, godna i bezpieczna

TERMIN: 24 listopada 2023 r.

MIEJSCE: Aula Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW

Konferencja adresowana jest do pracowników naukowych: pedagogów, psychologów, socjologów, psychiatrów, oraz do praktyków: terapeutów, nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów, prawników, policjantów, lekarzy, osób pracujących   w obszarze przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, a także do wszystkich zainteresowanych, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę.

Program konferencji do pobrania ← KLIKNIJ TUTAJ

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 20.11.2023 r.

Zapisy ← KLIKNIJ TUTAJ

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. Każda zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie drogą mailową do dnia 22.11.2023 r. (proszę sprawdzić folder „Spam”!)

Patronat naukowy: Uniwersytet Dolnośląski DSW

Konferencja organizowana w ramach realizacji zadania publicznego:

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ  pn.: „WROCŁAW BEZ PRZEMOCY 2023”finansowanego przez Gminę Wrocław

Kolejnym realizowanym przez nas projektem, jest projekt ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ pn.: „WROCŁAWSKA KAMPANIA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 2021”

W ramach tego projektu realizujemy następujące działania:

  • Zorganizowanie VII interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt.: „Więzi, które chronią. Prewencja i interwencja wobec przemocy domowej”  
  • Szkolenia dla funkcjonariuszy policji z zakresu interwencyjnego kontaktu z rodziną z problemem przemocy
  • Szkolenia dla młodzieży – realizacja programów przeciwdziałających przemocy dla chłopców pt.: „SZTAMA”,  dla dziewcząt pt.: „WenDo”

Zapraszamy na VII interdyscyplinarną konferencję naukową finansowaną ze środków Gminy Wrocław, pn.: 

Więzi, które chronią. Prewencja i interwencja wobec przemocy

25 listopada 2021 r.

ONLINE

Celem konferencji jest pogłębianie, weryfikowanie i systematyzowanie wiedzy na temat przemocy, a także dyskusja dotycząca tych zagadnień.

Konferencja adresowana jest do pracowników naukowych: pedagogów, psychologów, socjologów, psychiatrów, oraz do praktyków: terapeutów, nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów, prawników, policjantów, lekarzy, osób pracujących   w obszarze przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, a także do wszystkich zainteresowanych, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę.

Program konferencji do pobrania ← KLIKNIJ TUTAJ

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 20.11.2021 r.

Zapisy ← KLIKNIJ TUTAJ

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. Każda zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie drogą mailową do dnia 22.11.2021 r. (proszę sprawdzić folder „Spam”!)

Uczestnicy uzyskają elektroniczne zaświadczenia potwierdzające udział w konferencji.

Patronat naukowy: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Konferencja organizowana jest w ramach realizacji zadania publicznego: Zorganizowanie i przeprowadzenie działań w ramach kampanii społecznej pn.: „WROCŁAWSKA KAMPANIA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 2021

Trochę historii:

ROK 2021

ROK 2020

ROK 2019

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2014

ROK 2013